EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:144:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 144, 09. juni 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 144
42. årgang
9. juni 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1182/1999 af 10. maj 1999 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91 om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstater, for at begrænse omfanget af oplysninger, som skal indberettes 1
Erklæring fra Rådet 3
Erklæring fra Kommissionen 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1183/1999 af 8. juni 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1184/1999 af 8. juni 1999 om fastsættelse af udligningsrenter, der skal tages i betragtning, når der opstår en toldskyld for forædlingsprodukter eller uforædlede varer (aktiv forædling og midlertidig indførsel) i andet halvår af 1999 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 1185/1999 af 8. juni 1999 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det spanske interventionsorgans besiddelse 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1186/1999 af 8. juni 1999 om ændring af importtold for korn 13

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
1999/372/EC, ECSC, EURATOM
*Afgørelse nr. 1/1999, truffet af associeringsrådet mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side af 28. april 1999 om vedtagelse af de nødvendige gennemførelsesbestemmelser til artikel 63, stk. 1, nr. i), og ii), og stk. 2, i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side 16
1999/373/EC
*Rådets afgørelse af 31. maj 1999 om beskikkelse af et medlem af Regionsudvalget 20
Kommissionen
1999/374/EC
*Kommissionens beslutning af 28. oktober 1998 om Tysklands støtte til Neptun Industrie Rostock GmbHEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1998) 3435) (1) 21
1999/375/EC
*Kommissionens beslutning af 19. maj 1999 om anerkendelse af, at den luxembourgske database for kvæg er fuldt operationel (meddelt under nummer K(1999) 1270) 34
1999/376/EC
*Kommissionens beslutning af 19. maj 1999 om anerkendelse af, at den danske database over kvæg er fuldt operationel (meddelt under nummer K(1999) 1305) 35
1999/377/EC
*Kommissionens beslutning af 19. maj 1999 om anerkendelse af, at den belgiske database for kvæg er fuldt operationel (meddelt under nummer K(1999) 1349) 36

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 1999/366/EF af 4. juni 1999 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af ferrosilicium med oprindelse i Egypten og Polen (EFT L 142 af 5.6.1999) 37
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top