Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:139:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 139, 02. juni 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 139
42. årgang
2. juni 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1149/1999 af 25. maj 1999 om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjelande 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1150/1999 af 1. juni 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1151/1999 af 1. juni 1999 om salg til forudfastsat pris af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, med henblik på forarbejdning i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 515/1999 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1152/1999 af 1. juni 1999 om interventionstærsklen for citroner for produktionsåret 1999/2000 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1153/1999 af 1. juni 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1666/98 og om forhøjelse til 305229 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det østrigske interventionsorgans besiddelse 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/1999 af 1. juni 1999 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1155/1999 af 1. juni 1999 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af småblomstrede roser med oprindelse i Israel 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 1156/1999 af 1. juni 1999 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 1157/1999 af 1. juni 1999 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 24
*Kommissionens direktiv 1999/46/EF af 21. maj 1999 om ændring af Rådets direktiv 93/16/EØF om fremme af den frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviserEØS-relevant tekst (1) 25
*Rådets direktiv 1999/49/EF af 25. maj 1999 om ændring af direktiv 77/388/EØF om det fælles merværdiafgiftssystem, med hensyn til standardsatsen 27
*Kommissionens direktiv 1999/50/EF af 25. maj 1999 om ændring af direktiv 91/321/EØF om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørnEØS-relevant tekst (1) 29

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
1999/356/EC
*Kommissionens beslutning af 28. maj 1999 om midlertidig suspension af indførsel af jordnødder og bestemte jordnøddeprodukter, som stammer fra jordnødder, der har oprindelse i eller er afsendt fra Egypten (rev. 1) EØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 1382) (1) 32

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 481/1999 af 4. marts 1999 om almindelige bestemmelser for forvaltning af programmer for salgsfremmende foranstaltninger for visse landbrugsprodukter (EFT L 57 af 5.3.1999) 34
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top