Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:120:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 120, 08. maj 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 120
42. årgang
8. maj 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 975/1999 af 29. april 1999 om kravene til gennemførelsen af udviklingssamarbejdsaktioner, der bidrager til de generelle mål om udvikling og befæstelse af demokratiet og af retsstaten samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder 1
*Rådets forordning (EF) nr. 976/1999 af 29. april 1999 om kravene til gennemførelsen af andre fællesskabsaktioner end udviklingssamarbejdsaktioner, der inden for rammerne af Fællesskabets samarbejdspolitik bidrager til at opnå de generelle mål om udvikling og befæstelse af demokratiet og af retsstaten samt respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i tredjelande 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 977/1999 af 7. maj 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 978/1999 af 7. maj 1999 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 203. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 979/1999 af 7. maj 1999 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 31. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 980/1999 af 7. maj 1999 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 239. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EØF) nr. 1589/87 omhandlede løbende licitation 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 981/1999 af 7. maj 1999 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 982/1999 af 7. maj 1999 om ophævelse af visse af Kommissionens forordninger om friske og forarbejdede frugter og grøntsager 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 983/1999 af 7. maj 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2566/98 omhandlede licitation 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 984/1999 af 7. maj 1999 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2563/98 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 985/1999 af 7. maj 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris !Illegal G1-C1! inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2565/98 omhandlede licitation 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 986/1999 af 7. maj 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris !Illegal G1-C1! inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2564/98 omhandlede licitation 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 987/1999 af 7. maj 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 770/1999 omhandlede licitation 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 988/1999 af 7. maj 1999 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 29

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
1999/311/EC
*Rådets afgørelse af 29. april 1999 om vedtagelse af tredje fase af programmet for tværeuropæisk samarbejde inden for de videregående uddannelser (Tempus III) (2000-2006) 30
1999/312/EC
*Rådets beslutning af 29. april 1999 om ændring af beslutning 93/383/EØF om referencelaboratorier til kontrol med marine biotoksiner 37
1999/313/EC
*Rådets beslutning af 29. april 1999 om referencelaboratorier til kontrol af bakteriologisk og viral kontaminering af toskallede bløddyr 40
*Underretning om ikrafttrædelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Chile om prækursorer og kemiske stoffer, der ofte anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer 42
Kommissionen
1999/314/EC
*Kommissionens beslutning af 9. april 1999 om spørgeskemaet vedrørende Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer EØS-relevant tekst(meddelt under nummer K(1999) 856) (1) 43

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 925/1999 af 29. april 1999 om registrering og anvendelse i Fællesskabet af visse typer civile subsoniske jetflyvemaskiner, som er blevet ombygget og omcertificeret, for at opfylde normerne i bind I, del II, kapitel 3, i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, tredje udgave (juli 1993) (EFT L 115 af 4.5.1999) 46
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top