EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:114:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 114, 01. maj 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 114
42. årgang
1. maj 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets afgørelse af 26. april 1999 om forlængelse af gyldigheden af fælles holdning 96/635/FUSP vedrørende Burma/Myanmar 1
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
*Fælles aktion af 26. april 1999 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende projekter og foranstaltninger om praktisk støtte i forbindelse med modtagelse af flygtninge, fordrevne personer og asylansøgere og deres frivillige tilbagevenden, herunder nødhjælp til personer, der er flygtet som følge af de seneste begivenheder i Kosovo 2
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 900/1999 af 29. april 1999 om forbud mod salg og levering af olie og visse olieprodukter til Forbundsrepublikken Jugoslavien 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 901/1999 af 30. april 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 902/1999 af 30. april 1999 om fastsættelse af importtold for korn 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 903/1999 af 30. april 1999 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 904/1999 af 30. april 1999 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 905/1999 af 30. april 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 906/1999 af 30. april 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 907/1999 af 30. april 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 908/1999 af 30. april 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 909/1999 af 30. april 1999 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 910/1999 af 30. april 1999 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 911/1999 af 30. april 1999 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 912/1999 af 30. april 1999 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 913/1999 af 30. april 1999 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 914/1999 af 30. april 1999 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 202. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 915/1999 af 30. april 1999 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 30. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 916/1999 af 30. april 1999 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 238. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EØF) nr. 1589/87 omhandlede løbende licitation 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 917/1999 af 30. april 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2566/98 omhandlede licitation 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 918/1999 af 30. april 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2565/98 omhandlede licitation 43
Kommissionens forordning (EF) nr. 919/1999 af 30. april 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2564/98 omhandlede licitation 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 920/1999 af 30. april 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 770/1999 omhandlede licitation 45
*Kommissionens forordning (EF) nr. 921/1999 af 30. april 1999 om særforanstaltninger for uddeling af tilbagekøbte frugter og grøntsager til flygtninge fra Kosovo 46
*Kommissionens forordning (EF) nr. 922/1999 af 30. april 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2479/96 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med minimumsimportpriser for visse bær med oprindelse i Estland, Letland og Litauen, og om fastsættelse af minimumsimportpriserne 47
Kommissionens forordning (EF) nr. 923/1999 af 30. april 1999 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II 48
Kommissionens forordning (EF) nr. 924/1999 af 30. april 1999 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag II 50

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
1999/291/EC, ECSC, EURATOM
*Rådets afgørelse af 26. april 1999 om ændring af afgørelse 88/591/EKSF, EØF, Euratom om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans med henblik på at åbne mulighed for, at Retten sættes af en enkelt dommer 52
Kommissionen
1999/292/EC
*Kommissionens beslutning af 29. april 1999 om ændring af beslutning 1999/212/EF om visse foranstaltninger, der skal hindre overførsel af mund- og klovesygevirus fra Algeriet, Marokko og Tunesien til Det Europæiske Fællesskabs område EØS-relevant tekst(meddelt under nummer K(1999) 1118) (1) 54
1999/293/EC
*Kommissionens beslutning af 29. april 1999 om beskyttelsesforanstaltninger over for bluetongue i visse områder af Grækenland EØS-relevant tekst(meddelt under nummer K(1999) 1119) (1) 55
Traktater undertegnet mellem medlemsstater
Meddelelse om Amsterdam-traktatens ikrafttrædelsesdato 56
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top