EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:111:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 111, 29. april 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 111
42. årgang
29. april 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 873/1999 af 28. april 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 874/1999 af 28. april 1999 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 875/1999 af 28. april 1999 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 36. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1574/98 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 876/1999 af 28. april 1999 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 877/1999 af 28. april 1999 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første arbejdsdage i april 1999 efter forordning (EF) nr. 327/98 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 878/1999 af 27. april 1999 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 879/1999 af 28. april 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2004/98 om åbning af en licitation over restitutionen eller afgiften ved udførsel af blød hvede til en række AVS-lande 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 880/1999 af 28. april 1999 om omfordeling af de ikke udnyttede mængder af de kvantitative kontingenter, der var gældende i 1998 for visse varer med oprindelse i Folkerepublikken Kina 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 881/1999 af 28. april 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1854/96 om opstilling af en liste over referencemetoder til analyse og kvalitetsvurdering af mælk og mejeriprodukter henhørende under den fælles markedsordning 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 882/1999 af 28. april 1999 om fastsættelse af minimumsimportprisen for visse former for forarbejdede kirsebær for produktionsåret 1999/2000 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 883/1999 af 28. april 1999 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 884/1999 af 28. april 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 885/1999 af 28. april 1999 om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 886/1999 af 28. april 1999 om fastsættelse af importtold for ris 43

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Det Europæiske økonomiske Samarbejdsområde
EFTA-TiIsynsmyndigheden
98/316/COL
*Afgørelse truffet af EFTA-Tilsynsmyndigheden nr. 316/98/KOL af 4. november 1998 om fjortende ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte 46
98/317/COL
*EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 317/98/KOL af 4. november 1998 om femtende ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte 73

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993) 88
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top