Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:100:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 100, 15. april 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 100
42. årgang
15. april 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggŽyrelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 765/1999 af 14. april 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 766/1999 af 14. april 1999 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 767/1999 af 14. april 1999 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 768/1999 af 14. april 1999 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 34. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1574/98 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 769/1999 af 14. april 1999 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 770/1999 af 14. april 1999 om licitation med henblik på fastsættelse af eksportrestitutionen for sleben rundkornet ris, der udføres til visse tredjelande 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 771/1999 af 14. april 1999 om fastsættelse af importtold for ris 17

II Retsakter hvis offentliggŽyrelse ikke er obligatorisk
RŽJadet
1999/257/EC
*Rådets afgørelse af 29. marts 1999 om indgåelse på Fællesskabets vegne af konventionen om Den Internationale Kommission for Beskyttelse af Oder mod Forurening 20
Konvention om Den Internationale Kommission for Beskyttelse af Oder mod Forurening 21
1999/258/EC
*Rådets afgørelse af 30. marts 1999 om indgåelse af protokollen om forlængelse af den periode, i hvilken der kan disponeres over de disponible midler i fjerde finansprotokol om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cypern 25
Protokol om forlængelse af den periode, i hvilken der kan disponeres over de disponible midler i fjerde finansprotokol om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cypern 26
Meddelelse om ikrafttrædelsen af protokollen om forlængelse af den periode, i hvilken der kan disponeres over de disponible midler i fjerde protokol om finansielt og fagligt samarbejde mellem ef og Republikken Cypern 30
1999/259/EC
*Rådets afgørelse af 30. marts 1999 om indgåelse af en protokol om forlængelse af den periode, i hvilken der kan disponeres over de disponible midler i fjerde finansprotokol om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Malta 31
Protokol om forlængelse af den periode, i hvilken der kan disponeres over de disponible midler i fjerde finansprotokol om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Malta 32
Meddelelse om ikrafttrædelsen af protokollen om forlængelse af den periode, i hvilken der kan disponeres over de disponible midler i fjerde protokol om finansielt og fagligt samarbejde mellem ef og Republikken Malta 36
1999/260/EC
*Rådets afgørelse af 30. marts 1999 om beskikkelse af to suppleanter til Regionsudvalget 37
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
Det blandede EØS-udvalg
98/55
*Afgørelse truffet af Det blandede EØS-udvalg nr. 55/98 af 4. juli 1998 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 38
98/56
*Afgørelse truffet af Det blandede EØS-udvalg nr. 56/98 af 4. juli 1998 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 40
98/57
*Afgørelse truffet af Det blandede EØS-udvalg nr. 57/98 af 4. juli 1998 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 41
98/58
*Afgørelse truffet af Det blandede EØS-udvalg nr. 58/98 af 4. juli 1998 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 42
98/59
*Afgørelse truffet af Det blandede EØS-udvalg nr. 59/98 af 4. juli 1998 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 43
98/60
*Afgørelse truffet af Det blandede EØS-udvalg nr. 60/98 af 4. juli 1998 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 44
98/61
*Afgørelse truffet af Det blandede EØS-udvalg nr. 61/98 af 4. juli 1998 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 46
98/62
*Afgørelse truffet af Det blandede EØS-udvalg nr. 62/98 af 4. juli 1998 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 48
98/63
*Afgørelse truffet af Det blandede EØS-udvalg nr. 63/98 af 4. juli 1998 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 50
98/62
*Afgørelse truffet af Det blandede EØS-udvalg nr. 64/98 af 14. juli 1998 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 52
98/65
*Afgørelse truffet af Det blandede EØS-udvalg nr. 65/98 af 4. juli 1998 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 54
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top