EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:094:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 94, 09. april 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 94
42. årgang
9. april 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 733/1999 af 30. marts 1999 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af calciummetal med oprindelse i Rusland og Folkerepublikken Kina og om ændring af forordning (EF) nr. 2557/94 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 734/1999 af 8. april 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 735/1999 af 8. april 1999 om åbning af en løbende licitation med henblik på at sælge 15000 tons ris, som det italienske interventionsorgan ligger inde med, på det indre marked 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 736/1999 af 8. april 1999 om justering af den agromonetære udligningsstøtte til Irland 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 737/1999 af 8. april 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 738/1999 af 8. april 1999 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1078/98 omhandlede licitation 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 739/1999 af 8. april 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1746/98 omhandlede licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 740/1999 af 8. april 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1079/98 omhandlede licitation 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 741/1999 af 8. april 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2004/98 omhandlede licitation 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 742/1999 af 8. april 1999 om bud for indførsel af majs, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 566/1999 omhandlede licitation 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 743/1999 af 8. april 1999 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 744/1999 af 8. april 1999 om udstedelse af importlicenser for hvidløg med oprindelse i Kina 23
*Rådets direktiv 1999/22/EF af 29. marts 1999 om hold af vilde dyr i zoologiske haver 24

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 905/98 af 27. april 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 384/96 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EFT L 128 af 30. 4. 1998) 27
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 198/1999 af 28. januar 1999 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn (EFT L 22 af 29. 1. 1999) 27
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top