Help Print this page 

Document L:1999:085:TOC

Title and reference
De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 85, 29. marts 1999

Display all documents published in this Official Journal
Text
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 85
42. årgang
29. marts 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 1999 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg 1
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.
Top