EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:083:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 83, 27. marts 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 83
42. årgang
27. marts 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 1
*Rådets forordning (EF) nr. 660/1999 af 22. marts 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 2075/92 og om fastsættelse af præmier og garantitærskler for tobak i blade pr. sortsgruppe og pr. medlemsstat for 1999-, 2000- og 2001-høsten 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 661/1999 af 26. marts 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 662/1999 af 26. marts 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 663/1999 af 26. marts 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 664/1999 af 26. marts 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 665/1999 af 26. marts 1999 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 666/1999 af 26. marts 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 667/1999 af 26. marts 1999 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 668/1999 af 26. marts 1999 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 669/1999 af 26. marts 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2565/98 omhandlede licitation 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 670/1999 af 26. marts 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2566/98 omhandlede licitation 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 671/1999 af 26. marts 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2564/98 omhandlede licitation 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 672/1999 af 26. marts 1999 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 200. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 673/1999 af 26. marts 1999 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 236. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EØF) nr. 1589/87 omhandlede løbende licitation 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 674/1999 af 26. marts 1999 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 28. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 675/1999 af 26. marts 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1394/98 om fastsættelse af forsyningsopgørelsen og støtten for levering til De Kanariske Øer af avlskaniner i forbindelse med den ordning, der er fastsat i artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 38
*Kommissionens forordning (EF) nr. 676/1999 af 26. marts 1999 om femte ændring af forordning (EF) nr. 785/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 603/95 om den fælles markedsordning for tørret foder 40
*Kommissionens forordning (EF) nr. 677/1999 af 26. marts 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2789/98 om midlertidig fravigelse af forordning (EF) nr. 1445/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød 42
*Kommissionens forordning (EF) nr. 678/1999 af 26. marts 1999 om retningslinjerne for ydelse af støtte til privat oplagring af Pecorino romano-ost 43
*Kommissionens forordning (EF) nr. 679/1999 af 26. marts 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2659/94 om nærmere bestemmelser for ydelse af støtte til privat oplagring af ostene Grana Padano, Parmigiano Reggiano og Provolone 46
Kommissionens forordning (EF) nr. 680/1999 af 26. marts 1999 om ikke at tage den 220. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger til følge i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 47
*Kommissionens direktiv 1999/19/EF af 18. marts 1999 om ændring af Rådets direktiv 97/70/EF om etablering af harmoniserede sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længde på 24 meter og derover (1) 48

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
1999/224/EC
*Rådets afgørelse af 22. februar 1999 om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel 50
Aftale om videnskabeligt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel 51
Fælles erklæring 60
Kommissionen
1999/225/EC
*Kommissionens beslutning af 13. maj 1998 om Tysklands støtte til virksomheden Herborn und Breitenbach GmbH, tidligere Drahtziehmaschinenwerk Grüna GmbH (meddelt under nummer K(1998) 1687) (1) 62
226/1999/EC
*Kommissionens beslutning af 1. juli 1998 om den støtte, regionen Friuli-Venezia Giulia har påtænkt til fordel for stålværket Servola SpA (meddelt under nummer K(1998) 1941) (1) 69
227/1999/EC
*Kommissionens beslutning af 29. juli 1998 om delstaten Niedersachsens (Tyskland) støtte til Georgsmarienhütte GmbH (meddelt under nummer K(1998) 2556) (1) 72
1999/228/EC
*Kommissionens beslutning af 5. marts 1999 om ændring af Rådets beslutning 79/542/EØF samt beslutning 92/160/EØF, 92/260/EØF, 93/195/EØF og 93/197/EØF for så vidt angår dyresundhedsmæssige betingelser for midlertidig indførsel, genindførsel og indførsel i Fællesskabet af registrerede heste fra visse dele af Saudi-Arabien (meddelt under nummer K(1999) 496) (1) 77
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top