Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:075:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 75, 20. marts 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 75
42. årgang
20. marts 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 603/1999 af 15. marts 1999 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af binde- og pressegarn af polypropylen med oprindelse i Polen, Tjekkiet og Ungarn og om endelig opkrævning af den midlertidige told 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 604/1999 af 19. marts 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 605/1999 af 19. marts 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2564/98 omhandlede licitation 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 606/1999 af 19. marts 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2565/98 omhandlede licitation 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 607/1999 af 19. marts 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2566/98 omhandlede licitation 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 608/1999 af 19. marts 1999 om udstedelse af importlicenser for bananer i forbindelse med toldkontingenter og traditionelle AVS-bananer for andet kvartal af 1999 og om indgivelse af nye ansøgninger 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 609/1999 af 19. marts 1999 om de nærmere regler om ydelse af støtte til humleproducenter 20
*Kommissionens forordning (EF) nr. 610/1999 af 19. marts 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 658/96 om betingelser for ydelse af godtgørelser under støtteordningen for producenter af visse markafgrøder 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 611/1999 af 19. marts 1999 om ændring af importtold for korn 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 612/1999 af 19. marts 1999 om udstedelse af eksportlicenser af type A2 for frugt og grøntsager 28

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
1999/213/EC
*Afgørelse truffet af repræsentanterne for regeringerne for De Europæiske Fællesskabers medlemsstater, forsamlet i Rådet, den 11. marts 1999 om ændring af den interne aftale om de foranstaltninger, der skal træffes, og de fremgangsmåder, der skal følges ved gennemførelse af fjerde AVS-EF-konvention 30
1999/214/EC
*Rådets afgørelse af 11. marts 1999 om proceduren for gennemførelse af artikel 366a i fjerde AVS-EF-konvention 32
Kommissionen
1999/215/EC
*Kommissionens afgørelse af 16. marts 1999 om godtagelse af tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af binde- og pressegarn af polypropylen med oprindelse i Polen, Tjekkiet og Ungarn og om afslutning af proceduren med hensyn til importen af sådanne varer med oprindelse i Saudi-Arabien (meddelt under nummer K(1999) 479) 34
Den Europæiske Centralbank
*Forretningsorden for Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd 36
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top