EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:066:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 66, 13. marts 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 66
42. årgang
13. marts 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 542/1999 af 12. marts 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 543/1999 af 12. marts 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2564/98 omhandlede licitation 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 544/1999 af 12. marts 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2565/98 omhandlede licitation 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 545/1999 af 12. marts 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2566/98 omhandlede licitation 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 546/1999 af 12. marts 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 547/1999 af 12. marts 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2802/95 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 548/1999 af 12. marts 1999 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 219. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 549/1999 af 12. marts 1999 suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 550/1999 af 12. marts 1999 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 235. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EØF) nr. 1589/87 omhandlede løbende licitation 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 551/1999 af 12. marts 1999 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 199. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 552/1999 af 12. marts 1999 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 27. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 14
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/2/EF af 22. februar 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som er behandlet med ioniserende stråling 16
Erklæring fra Kommissionen 23
Erklæring fra Rådet og Kommissionen 23
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/3/EF af 22. februar 1999 om opstilling af en fællesskabsliste over levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som er behandlet med ioniserende stråling 24
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/4/EF af 22. februar 1999 om kaffeekstrakter og cikorieekstrakter 26

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
192/1999/ECSC
*Afgørelse nr. 1/99 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat i medfør af aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Republikken Tyrkiet om handel med produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab af 23. februar 1999 om vedtagelse af forretningsordenen for Det Blandede Udvalg EKSF-Tyrkiet 30
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top