Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:052:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 52, 27. februar 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 52
42. årgang
27. februar 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets afgørelse af 22. februar 1999 om ophævelse af fælles holdning 98/448/FUSP vedrørende Belarus 1
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 423/1999 af 22. februar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 975/98 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb 2
Kommissionens forordning (EF) nr. 424/1999 af 26. februar 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 425/1999 af 26. februar 1999 om fastsættelse af importtold for korn 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 426/1999 af 26. februar 1999 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 427/1999 af 26. februar 1999 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 428/1999 af 26. februar 1999 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 429/1999 af 26. februar 1999 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 430/1999 af 26. februar 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 431/1999 af 26. februar 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 432/1999 af 26. februar 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 433/1999 af 26. februar 1999 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 234. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EØF) nr. 1589/87 omhandlede løbende licitation 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 434/1999 af 26. februar 1999 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 198. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 435/1999 af 26. februar 1999 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 26. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 436/1999 af 26. februar 1999 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 218. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 437/1999 af 26. februar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 245/1999 og om forhøjelse til 103 605 t af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det danske interventionsorgans besiddelse 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 438/1999 af 26. februar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1735/98 og om forhøjelse til 5 282 t af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det luxembourgske interventionsorgans besiddelse 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 439/1999 af 26. februar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 190/1999 om afholdelse af licitation for tilvejebringelse på fællesskabsmarkedet af svinekød til senere levering til Rusland 33
*Kommissionens forordning (EF) nr. 440/1999 af 26. februar 1999 om åbning af et toldkontingent for indførsel af særligt præferencerårørsukker fra AVS-landene til forsyning af raffinaderierne i perioden fra 1. marts til 30. juni 1999 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 441/1999 af 26. februar 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 442/1999 af 26. februar 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2566/98 omhandlede licitation 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 443/1999 af 26. februar 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2565/98 omhandlede licitation 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 444/1999 af 26. februar 1999 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 40
Kommissionens forordning (EF) nr. 445/1999 af 26. februar 1999 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 446/1999 af 26. februar 1999 om bud for udførsel af sleben middelkornet ris og sleben rundkornet ris A til visse tredjelande, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2564/98 omhandlede licitation 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 447/1999 af 26. februar 1999 om ændring af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren 45
Kommissionens forordning (EF) nr. 448/1999 af 26. februar 1999 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 47

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
99/157/EC
*Kommissionens beslutning af 22. april 1998 om statsstøtte til Triptis Porzellan GmbH i. GV (under konkursbehandling) Thüringen (meddelt under nummer K(1998) 1324) (1) 48
99/158/EC
*Kommissionens beslutning af 16. februar 1999 om bemyndigelse af medlemsstaterne til undtagelsesvis at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for planter af Vitis L., dog ikke frugter, med oprindelse i Kroatien (meddelt under nummer K(1999) 328) 55
99/159/EC
Kommissionens beslutning af 18. februar 1999 om importlicenser for varer inden for oksekødsektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia (meddelt under nummer K(1999) 374) 58

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 422/1999 af 25. februar 1999 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II (EFT L 50 af 26.2.1999) 60
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top