EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:038:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 38, 12. februar 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 38
42. årgang
12. februar 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 307/1999 af 8. februar 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71, med henblik på at udvide dem til at omfatte studerende 1
*Rådets forordning (EF) nr. 308/1999 af 8. februar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 309/1999 af 11. februar 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 310/1999 af 11. februar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1760/98 og om forhøjelse til 1 900 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det franske interventionsorgans besiddelse 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 311/1999 af 11. februar 1999 om fravigelse fra forordning (EØF) nr. 2456/93 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 for så vidt angår de generelle og de særlige interventionsforanstaltninger 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 312/1999 af 11. februar 1999 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 313/1999 af 11. februar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2993/94 om fastsættelsen af støtten for levering til De Kanariske Øer af mejeriprodukter inden for rammerne af den ordning, som er fastsat i artikel 2-4 i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 314/1999 af 11. februar 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 2219/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for Madeira vedrørende mejeriprodukter samt hvad angår støtten 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 315/1999 af 11. februar 1999 om fastsættelse for januar 1999 af den specifikke vekselkurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 316/1999 af 11. februar 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1079/98 omhandlede licitation 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 317/1999 af 11. februar 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2004/98 omhandlede licitation 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 318/1999 af 11. februar 1999 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1078/98 omhandlede licitation 43
Kommissionens forordning (EF) nr. 319/1999 af 11. februar 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1746/98 omhandlede licitation 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 320/1999 af 11. februar 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/98 omhandlede licitation 45
Kommissionens forordning (EF) nr. 321/1999 af 11. februar 1999 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2849/98 omhandlede licitation 46
Kommissionens forordning (EF) nr. 322/1999 af 11. februar 1999 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2850/98 omhandlede licitation 47

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
1999/122/EC
*Afgørelse nr. 1/1999 truffet af associeringsrådet, associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side, den 28. januar 1999 om ændring af protokol nr. 4 i Europaaftalen om en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side 48
*Oplysninger om ikrafttrædelsen af interimsaftalen om handel og handelsanliggender med Republikken Aserbajdsjan 55
Kommissionen
1999/123/EC
*Kommissionens afgørelse af 9. februar 1999 om ophør af registreringen af importen af moduler, samlesæt, delkomponenter og dele deraf til fjernsynskamerasystemer og om afslutning af undersøgelsen vedrørende den påståede omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 1015/94, på importen af visse fjernsynskamerasystemer med oprindelse i Japan (meddelt under nummer K(1999) 276) 56
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top