EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:027:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 27, 02. februar 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 27
42. årgang
2. februar 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 241/1999 af 25. januar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 3295/94 om foranstaltninger med henblik på at forbyde overgang til fri omsætning, udførsel, genudførsel og henførsel under en suspensionsprocedure af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 242/1999 af 1. februar 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 243/1999 af 1. februar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 478/97 og (EF) nr. 20/98 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår henholdsvis foreløbig anerkendelse af og støtte til producentsammenslutninger 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 244/1999 af 1. februar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2007/98 om en særlig interventionsforanstaltning for korn i Finland og Sverige 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 245/1999 af 1. februar 1999 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det danske interventionsorgans besiddelse 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 246/1999 af 1. februar 1999 om levering af korn som fødevarehjælp 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 247/1999 af 1. februar 1999 om ændring af importtold for korn 19

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
1999/79/EC
*Rådets beslutning af 18. januar 1999 om ændring af artikel 3 i beslutning 98/198/EF 22
1999/80/EC
*Rådets beslutning af 18. januar 1999 om bemyndigelse af Den Italienske Republik til at indføre en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 2 og artikel 10 i sjette direktiv (77/388/EØF) om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter 24
1999/81/EC
*Rådets beslutning af 18. januar 1999 om bemyndigelse af Kongeriget Spanien til at indføre en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 2 og artikel 28 A, stk. 1, i sjette direktiv (77/388/EØF) om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter 26
1999/82/EC
*Rådets beslutning af 18. januar 1999 om bemyndigelse af Den Portugisiske Republik til at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 21, stk. 1, litra a), og artikel 22 i sjette direktiv (77/388/EØF) om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter 28
1999/83/EC
*Rådets beslutning af 18. januar 1999 om bemyndigelse af Kongeriget Danmark til at indføre eller fortsat anvende punktafgiftsfritagelser eller -lempelser for visse typer mineralolier, der anvendes til særlige formål, jf. fremgangsmåden i artikel 8, stk 4, i direktiv 92/81/EØF 30
Kommissionen
1999/84/EC
*Kommissionens beslutning af 19. januar 1999 om ændring af beslutning 95/232/EF om gennemførelse af et tidsbegrænset forsøg i henhold til Rådets direktiv 69/208/EØF for at fastsætte de betingelser, som frø af hybrider og af sammensatte sorter af raps og rybs skal opfylde (meddelt under nummer K(1999) 74) 31
1999/85/EC
*Kommissionens beslutning af 1. februar 1999 om ændring af beslutning 87/257/EØF om listen over virksomheder i Amerikas Forenede Stater, der er godkendt til indførsel af fersk kød til Fællesskabet (meddelt under nummer K(1999) 233) (1) 32
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top