Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:020:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 20, 27. januar 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 20
42. årgang
27. januar 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 170/1999 af 26. januar 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 171/1999 af 26. januar 1999 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 172/1999 af 26. januar 1999 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Israel 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 173/1999 af 26. januar 1999 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i januar 1999 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i den aftale, som Fællesskabet har indgået med Slovenien 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 174/1999 af 26. januar 1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 175/1999 af 26. januar 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 3942/92, (EF) nr. 86/94, (EF) nr. 1082/96 og (EF) nr. 1459/98 om fastlæggelse af referencemetoder til bestemmelse af visse røbestoffer i smør, butteroil og fløde 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 176/1999 af 26. januar 1999 om fastsættelse af, i hvilket omfang de ansøgninger, der i januar 1999 er indgivet om importlicens for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter i henhold til ordningerne i Europaaftalerne mellem Fællesskabet og Republikken Ungarn, Republikken Polen, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien, ordningen i aftalerne om liberalisering af samhandelen mellem Fællesskabet og De Baltiske Lande og ordningen i interimsaftalen mellem Fællesskabet og Slovenien, kan accepteres 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 177/1999 af 26. januar 1999 om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for andet kvartal af 1999 for bestemte svinekødsprodukter under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Estland, Letland og Litauen på den anden side, for så vidt angår svinekød 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 178/1999 af 26. januar 1999 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i januar 1999 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 179/1999 af 26. januar 1999 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i januar 1999 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 180/1999 af 26. januar 1999 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i januar 1999 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for perioden 1. januar 1999 til 31. marts 1999 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 181/1999 af 26. januar 1999 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 36

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
1999/61/EC
*Rådets afgørelse af 14. december 1998 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne, hvad angår anliggender inden for dets kompetence, af resultaterne af Verdenshandelsorganisationens forhandlinger om finansielle tjenesteydelser 38
Kommissionen
1999/62/EC
*Kommissionens beslutning af 21. december 1998 om ændring af beslutning 97/222/EF om listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af kødprodukter (meddelt under nummer K(1998) 4347) (1) 54
1999/63/EC
*Kommissionens henstilling af 13. januar 1999 om mønter til samlerbrug, medaljer og møntefterligninger (meddelt under nummer SEK(1999) 24/2) 61
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top