Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:017:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 17, 22. januar 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 17
42. årgang
22. januar 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 128/1999/EF af 14. december 1998 om koordineret indførelse af et mobilt og trådløst kommunikationssystem (UMTS) af tredje generation i Det Europæiske Fællesskab 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 129/1999 af 21. januar 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 130/1999 af 21. januar 1999 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i januar 1999 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 131/1999 af 21. januar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2249/98 om indførelse af en midlertidig antidumping- og udligningstold på importen af opdrættede atlanterhavslaks med oprindelse i Norge for så vidt angår visse eksportører og om ændring af afgørelse 97/634/EF om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumping- og antisubsidieprocedurerne vedrørende importen af opdrættede atlanterhavslaks med oprindelse i Norge 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 132/1999 af 21. januar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2630/97 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 820/97 for så vidt angår mindstekrav til den kontrol, der skal foretages i forbindelse med ordningen for identifikation og registrering af kvæg (1) 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 133/1999 af 21. januar 1999 om udstedelse af eksportlicenser for vin 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 134/1999 af 21. januar 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 936/97 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød og forordning (EØF) nr. 139/81 om betingelserne for henførsel af visse former for frosset oksekød under underposition 0202 30 50 i den kombinerede nomenklatur 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 135/1999 af 21. januar 1999 om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i januar 1999 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1374/98, kan imødekommes 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 136/1999 af 21. januar 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 137/1999 af 21. januar 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 138/1999 af 21. januar 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 139/1999 af 21. januar 1999 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2850/98 omhandlede licitation 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 140/1999 af 21. januar 1999 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2849/98 omhandlede licitation 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 141/1999 af 21. januar 1999 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for sorghum inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2852/98 omhandlede licitation 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 142/1999 af 21. januar 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2004/98 omhandlede licitation 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 143/1999 af 21. januar 1999 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/98 omhandlede licitation 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 144/1999 af 21. januar 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1079/98 omhandlede licitation 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 145/1999 af 21. januar 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1746/98 omhandlede licitation 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 146/1999 af 21. januar 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1078/98 omhandlede licitation 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 147/1999 af 21. januar 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 40
Kommissionens forordning (EF) nr. 148/1999 af 21. januar 1999 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II 42

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
1999/51/EC
*Rådets beslutning af 21. december 1998 om fremme af ophold i andre europæiske lande som led i vekseluddannelse, herunder lærlingeuddannelse 45
Kommissionen
1999/52/EC
*Kommissionens beslutning af 8. januar 1999 om ændring af beslutning 97/252/EF om midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af mælk og mælkebaserede produkter til konsum (meddelt under nummer K(1998) 4540) (1) 51
1999/53/EC
*Kommissionens beslutning af 8. januar 1999 om ændring af beslutning 98/587/EF om finansiel støtte fra Fællesskabet til driften af visse EF-referencelaboratorier på veterinærområdet (meddelt under nummer K(1998) 4544) 54
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top