EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:358:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 358, 31. december 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 358
41. årgang
31. december 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets afgørelse af 28. december 1998 om forlængelse af gyldighedsperioden for fælles aktion 98/375/FUSP vedrørende udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Forbundsrepublikken Jugoslavien 1
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
*Fælles aktion af 22. december 1998 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om bestikkelse i den private sektor 2
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2846/98 af 17. december 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik 5
*Rådets forordning (EF) nr. 2847/98 af 22. december 1998 om videreførsel for 1999 af foranstaltningerne i forordning (EF) nr. 1416/95 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter i 1995 for visse forarbejdede landbrugsprodukter 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2848/98 af 22. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 for så vidt angår præmieordningen, produktionskvoterne og den særstøtte, der ydes til producentsammenslutningerne, i tobakssektoren 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2849/98 af 30. december 1998 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande 43
Kommissionens forordning (EF) nr. 2850/98 af 30. december 1998 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande 44
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2851/98 af 30. december 1998 om listen for 1999 over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der ved fiskeri efter tunge i visse af Fællesskabets områder har tilladelse til at anvende bomtrawl, hvis samlede bomlængde overstiger 9 m 45
Kommissionens forordning (EF) nr. 2852/98 af 30. december 1998 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for sorghum til Spanien fra tredjelande 55
Kommissionens forordning (EF) nr. 2853/98 af 30. december 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 57
Kommissionens forordning (EF) nr. 2854/98 af 30. december 1998 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 59
Kommissionens forordning (EF) nr. 2855/98 af 30. december 1998 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 67
Kommissionens forordning (EF) nr. 2856/98 af 30. december 1998 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 69
Kommissionens forordning (EF) nr. 2857/98 af 30. december 1998 om fastsættelse af importtold for korn 72
Kommissionens forordning (EF) nr. 2858/98 af 30. december 1998 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn 75
Kommissionens forordning (EF) nr. 2859/98 af 30. december 1998 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet 77
Kommissionens forordning (EF) nr. 2860/98 af 30. december 1998 om ændring af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren 79
Kommissionens forordning (EF) nr. 2861/98 af 30. december 1998 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II 81
Kommissionens forordning (EF) nr. 2862/98 af 30. december 1998 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag II 83
*Rådets forordning (EF) nr. 2863/98 af 30. december 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 70/97 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af produkter med oprindelse i Republikken Bosnien-Hercegovina og Republikken Kroatien og om indførsel af vin med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Republikken Slovenien 85
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2864/98 af 30. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser for 1999 til importordningen i Rådets forordning (EF) nr. 70/97 vedrørende visse produkter i oksekødssektoren 90
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2865/98 af 30. december 1998 om forvaltning af importlofterne for friske surkirsebær og forarbejdede surkirsebær med oprindelse i republikkerne Bosnien-Hercegovina og Kroatien 98
*Rådets direktiv 98/93/EF af 14. december 1998 om ændring af direktiv 68/414/EØF om forpligtelse for EØF's medlemsstater til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter 100
*Rådets direktiv 98/94/EF af 14. december 1998 om ændring af direktiv 94/4/EF og om forlængelse af den midlertidige undtagelse for Tyskland og Østrig 105
*Rådets direktiv 98/99/EF af 14. december 1998 om ændring af Rådets direktiv 97/12/EF om ændring og ajourføring af direktiv 64/432/EØF om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin 107

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
98/743/EC
*Rådets afgørelse af 21. december 1998 om de nærmere bestemmelser for sammensætningen af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg 109
98/744/EC
*Rådets beslutning af 21. december 1998 om valutakursspørgsmål i relation til den kapverdiske escudo 111
98/745/EC
*Rådets beslutning af 17. december 1998 om ændring af Kommissionens beslutning 97/534/EF om forbud mod anvendelse af risikomateriale med hensyn til overførbare spongiforme encephalopatier 113
98/746/EC
*Rådets afgørelse af 21. december 1998 om godkendelse på Fællesskabets vegne af den ændring af bilag II og III til Bern-konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder, der vedtoges på det syttende møde i Det Stående Udvalg for konventionen 114
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top