Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:354:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 354, 30. december 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 354
41. årgang
30. december 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Fælles aktion af 22. december 1998 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel J.3 i traktaten om Den Europæiske Union, til støtte for den demokratiske proces i Nigeria 1
*Fælles aktion af 22. december 1998 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel J.3 i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende udsendelse af kriminaltekniske eksperter til Forbundsrepublikken Jugoslavien 3
*Rådets afgørelse af 22. december 1998 om forlængelse af gyldighedsperioden for fælles aktion 95/545/FUSP vedrørende Den Europæiske Unions deltagelse i strukturerne til iværksættelse af fredsaftalen for Bosnien-Hercegovina og om ændring af afgørelse 98/607/FUSP 4
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2836/98 af 22. december 1998 om integrering af kønsaspektet i udviklingssamarbejdet 5
*Rådets forordning (EF) nr. 2837/98 af 17. december 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 2990/82 om salg af smør til nedsat pris til personer, der får socialhjælp 10
*Rådets forordning (EF) nr. 2838/98 af 17. december 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 2390/89 om fastsættelse af almindelige regler for indførsel af vin, druesaft og druemost 11
*Rådets forordning (EF) nr. 2839/98 af 17. december 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 1873/84 om tilladelse til udbud eller afsætning til direkte konsum af visse indførte vine, som eventuelt har været underkastet andre ønologiske fremgangsmåder end de i forordning (EØF) nr. 822/87 omhandlede 12
*Rådets forordning (EF) nr. 2840/98 af 21. december 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1734/94 om finansielt og fagligt samarbejde med de besatte områder 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 2841/98 af 29. december 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2842/98 af 22. december 1998 om høring af parter i visse procedurer efter EF-traktatens artikel 85 og 86 (1) 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2843/98 af 22. december 1998 om form, indhold og andre enkeltheder i forbindelse med ansøgninger og anmeldelser indgivet i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1017/68, (EØF) nr. 4056/86 og (EØF) nr. 3975/87 om anvendelse af konkurrencereglerne i transportsektoren (1) 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2844/98 af 22. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1587/98 om en ordning for godtgørelse af de meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer og de franske oversøiske departementer Guyana og Réunion, der er en følge af disse områders beliggenhed i Fællesskabets yderste periferi 53
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2845/98 af 22. december 1998 om indførelse af forudgående fællesskabstilsyn med importen af visse jern- og stålprodukter, der er omfattet af EKSF- og EF-traktaterne og har oprindelse i visse tredjelande 55

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/738/EC
*Kommissionens beslutning af 9. december 1998 om ændring af beslutning 95/506/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at træffe supplerende foranstaltninger mod spredning af Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, for så vidt angår Kongeriget Nederlandene (meddelt under nummer K(1998) 3944) 62
98/739/EC
*Kommissionens beslutning af 14. december 1998 om ændring af beslutning 95/328/EF om sundhedscertifikatet for fiskerivarer fra tredjelande, der endnu ikke er omfattet af en særlig beslutning (meddelt under nummer K(1998) 4044) (1) 64
98/740/EC
*Kommissionens beslutning af 14. december 1998 om ændring af beslutning 96/333/EF om udstedelse af sundhedscertifikat for levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle fra tredjelande, som endnu ikke er omfattet af en særlig beslutning (meddelt under nummer K(1998) 4046) (1) 65

Meddelelse til læserne s3
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top