Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:349:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 349, 24. december 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 349
41. årgang
24. december 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15. december 1998 om den agromonetære ordning for euroen 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2800/98 af 15. december 1998 om overgangsforanstaltninger for euroens indførelse i den fælles landbrugspolitik 8
*Rådets forordning (EF) nr. 2801/98 af 14. december 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 45/98 om fastsættelse for 1998 af de samlede tilladte fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse fangstmængder 10
*Rådets forordning (EF) nr. 2802/98 af 17. december 1998 om et program for levering af landbrugsprodukter til Den Russiske Føderation 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2803/98 af 23. december 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 2804/98 af 23. december 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1760/98 og om forhøjelse til 1 700 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det franske interventionsorgans besiddelse 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2805/98 af 23. december 1998 om salg ved almindelig licitation af vinalkohol til eksport 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2806/98 af 23. december 1998 om udstedelse af importlicenser for bananer inden for toldkontingenterne for traditionelle AVS-bananer for første kvartal af 1999 og om indgivelse af nye ansøgninger (1) 32
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2807/98 af 22. december 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 661/97 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt angår kvoteordningen for produkter forarbejdet på basis af tomater 34
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2808/98 af 22. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser for den agromonetære ordning for euroen i landbrugssektoren 36
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2809/98 af 22. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser for korn til Rådets forordning (EF) nr. 1706/98 om ordningen for landbrugsprodukter og varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne 41
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2810/98 af 22. december 1998 om overgangsforanstaltninger for de landbrugsomregningskurser, der forudfastsættes inden den 1. januar 1999 44
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2811/98 af 22. december 1998 om fastsættelse af det endelige støttebeløb for appelsiner for produktionsåret 1997/98 46
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2812/98 af 22. december 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 2304/98 om undtagelse fra og ændring af forordning (EØF) nr. 2456/93 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 for så vidt angår offentlig intervention 47
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2813/98 af 22. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser for overgangsforanstaltningerne for euroens indførelse i den fælles landbrugspolitik 48
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2814/98 af 22. december 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 1164/89 om gennemførelsesbestemmelserne for støtte til spindhør og hamp 50
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2815/98 af 22. december 1998 om handelsnormer for olivenolie 56
Kommissionens forordning (EF) nr. 2816/98 af 23. december 1998 om fastsættelse af importtold for ris 59
Kommissionens forordning (EF) nr. 2817/98 af 23. december 1998 om ændring af importtold for korn 62

Meddelelse til læserne s3
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top