EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:322:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 322, 01. december 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 322
41. årgang
1. december 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2568/98 af 30. november 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2569/98 af 30. november 1998 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2570/98 af 30. november 1998 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/98 af 30. november 1998 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 2572/98 af 30. november 1998 om fastsættelse af importtold for korn 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 2573/98 af 30. november 1998 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 2574/98 af 30. november 1998 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 2575/98 af 30. november 1998 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag II 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2576/98 af 30. november 1998 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 2577/98 af 30. november 1998 om levering af vegetabilsk olie som fødevarehjælp 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 2578/98 af 30. november 1998 om levering af korn som fødevarehjælp 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2579/98 af 30. november 1998 om opstilling af en liste over tekstilprodukter, for hvilke der ikke kræves noget oprindelsesbevis, når de overgår til fri omsætning i Fællesskabet 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2580/98 af 30. november 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 3846/87 om fastsættelsen af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter 31
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2581/98 af 30. november 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1372/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for fjerkrækød 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 2582/98 af 30. november 1998 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 2583/98 af 30. november 1998 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn 38
*Kommissionens direktiv 98/89/EF af 20. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 74/152/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende konstruktivt bestemt maksimalhastighed for samt lad til landbrugs- og skovbrugstraktorer (1) 40
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top