Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:317:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 317, 26. november 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 317
41. årgang
26. november 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2522/98 af 25. november 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2523/98 af 25. november 1998 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2524/98 af 25. november 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2525/98 af 25. november 1998 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 17. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1574/98 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2526/98 af 24. november 1998 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2527/98 af 25. november 1998 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i »Registeret over specificitetsattesteringer«, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (1) 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2528/98 af 25. november 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1098/94 om fastsættelse af de regionale basisarealer, der anvendes i forbindelse med støtteordningen for producenter af visse markafgrøder 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 2529/98 af 25. november 1998 om fastsættelse af importtold for ris 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 2530/98 af 25. november 1998 om ændring af importtold for korn 24

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
98/672/EC
*Rådets afgørelse af 20. april 1998 om indgåelse af aftalerne i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og på den ene side Barbados, Belize, Republikken Congo, Republikken Côte d'Ivoire, Fiji, Den Kooperative Republik Guyana, Jamaica, Republikken Kenya, Republikken Madagaskar, Republikken Malawi, Republikken Mauritius, Saint Christopher og Nevis, Republikken Surinam, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Republikken Trinidad og Tobago, Republikken Uganda, Republikken Zambia og Republikken Zimbabwe og på den anden side Republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 1997/1998 27
Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados, Belize, Republikken Congo, Republikken Cote d'Ivoire, Fiji, Den Kooperative Republik Guyana, Jamaica, Republikken Kenya, Republikken Madagaskar, Republikken Malawi, Republikken Mauritius, Saint Christopher og Nevis, Republikken Surinam, Kongeriget Swaziland, Den Forenede Republik Tanzania, Republikken Trinidad og Tobago, Republikken Uganda, Republikken Zambia og Republikken Zimbabwe om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 1997/1998 29
Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien om garanterede priser for rørsukker i leveringsperioden 1997/1998 35
Kommissionen
98/673/EC
*Kommissionens beslutning af 12. november 1998 om ændring af beslutning 94/755/EF, 95/100/EF og 97/31/EF om finansielt tilskud fra EF til forbedring af veterinærkontrollen ved EF's ydre grænser i henholdsvis, Østrig, Finland og Sverige (meddelt under nummer K(1998) 3344) 39
98/674/EC
*Kommissionens beslutning af 13. november 1998 om et supplerende EF-tilskud til udryddelse af klassisk svinepest i Belgien (meddelt under nummer K(1998) 3458) 41
98/675/EC
*Kommissionens beslutning af 16. november 1998 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Estland (meddelt under nummer K(1998) 3507) (1) 42
98/676/EC
*Kommissionens beslutning af 17. november 1998 om principiel anerkendelse af, at de dossierer, som er forelagt til grundig behandling med henblik på eventuel optagelse af KIF 3535 (mepanipyrim), imazamox (AC 299263), DE 570 (florasulam), fluazolat (JV 485), Coniothyrium minitans og benzoesyre i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, er fuldstændige (meddelt under nummer K(1998) 3514) (1) 47
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top