Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:286:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 286, 23. oktober 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 286
41. årgang
23. oktober 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2272/98 af 22. oktober 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2273/98 af 22. oktober 1998 om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i oktober 1998 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1374/98, kan imødekommes 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2274/98 af 22. oktober 1998 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i oktober 1998 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for perioden 1. oktober 1998 til 31. december 1998 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2275/98 af 22. oktober 1998 om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for første kvartal af 1999 for bestemte svinekødsprodukter under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Estland, Letland og Litauen på den anden side, for så vidt angår svinekød 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 2276/98 af 22. oktober 1998 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i oktober 1998 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i den aftale, som Fællesskabet har indgået med Slovenien 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 2277/98 af 22. oktober 1998 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i oktober 1998 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 2278/98 af 22. oktober 1998 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i oktober 1998 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2279/98 af 22. oktober 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1615/98 for så vidt angår den udligningsafgift, der skal opkræves, hvis minimumsimportprisen for tørrede druer ikke overholdes 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 2280/98 af 22. oktober 1998 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2281/98 af 22. oktober 1998 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 2282/98 af 22. oktober 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 2283/98 af 22. oktober 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 2284/98 af 22. oktober 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/98 omhandlede licitation 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 2285/98 af 22. oktober 1998 om bud for udførsel af rug der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1746/98 omhandlede licitation 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 2286/98 af 22. oktober 1998 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1078/98 omhandlede licitation 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 2287/98 af 22. oktober 1998 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1564/98 omhandlede licitation 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 2288/98 af 22. oktober 1998 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2004/98 omhandlede licitation 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 2289/98 af 22. oktober 1998 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1079/98 omhandlede licitation 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 2290/98 af 22. oktober 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 2291/98 af 22. oktober 1998 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren 33
*Kommissionens direktiv 98/77/EF af 2. oktober 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/220/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer (1) 34

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/594/EC
*Kommissionens beslutning af 6. oktober 1998 om ændring af Rådets beslutning 79/542/EØF samt Kommissionens beslutning 92/260/EØF, 93/195/EØF og 93/197/EØF for så vidt angår dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel, midlertidig indførsel og genindførsel af registrerede heste fra Thailand (meddelt under nummer K(1998) 2962) (1) 53
98/595/EC
*Kommissionens beslutning af 13. oktober 1998 om ansøgning om en obligatorisk ordning for mærkning af oksekød i Frankrig og Belgien (meddelt under nummer K(1998) 3050) 55
98/596/EC
*Kommissionens beslutning af 14. oktober 1998 om ændring af Rådets beslutning 97/602/EF om den liste, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 3254/91 og i artikel 1, stk. 1, litra a), i Kommissionens forordning (EF) nr. 35/97 (meddelt under nummer K(1998) 3064) 56
98/597/EC
*Kommissionens beslutning af 15. oktober 1998 om ændring af beslutning 94/278/EF om listen over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af en række produkter omhandlet i Rådets direktiv 92/118/EØF (meddelt under nummer K(1998) 3115) (1) 59
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top