Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:284:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 284, 22. oktober 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 284
41. årgang
22. oktober 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2262/98 af 19. oktober 1998 om visse foranstaltninger vedrørende import af forarbejdede landbrugsprodukter fra Schweiz for at tage hensyn til resultaterne af Uruguay-rundens forhandlinger på landbrugsområdet 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2263/98 af 20. oktober 1998 om fastsættelse af landbrugselementerne og tillægstolden for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999 for import til Fællesskabet af varer henhørende under Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 fra Schweiz 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2264/98 af 21. oktober 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2265/98 af 21. oktober 1998 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 2266/98 af 21. oktober 1998 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 2267/98 af 21. oktober 1998 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 12. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1574/98 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2268/98 af 21. oktober 1998 om syttende ændring af forordning (EF) nr. 913/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Spanien 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2269/98 af 21. oktober 1998 om åbning af en løbende licitation med henblik på fastsættelsen af eksportrestitutioner for olivenolie for produktionsåret 1998/1999 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 2270/98 af 21. oktober 1998 om ændring af importtolden for ris 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 2271/98 af 21. oktober 1998 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i oktober 1998 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 33

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
98/591/EC
*Rådets afgørelse af 13. oktober 1998 om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering 35
Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering 37
98/592/EC
*Rådets afgørelse af 15. oktober 1998 om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine 45
98/593/EC
*Afgørelse nr. 2/98 truffet af Associeringsrådet om associeringen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Slovakiske Republik på den anden side af 9. oktober 1998 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Den Slovakiske Republiks deltagelse i fællesskabsprogrammet for energieffektivitet, Save II 47

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets afgørelse 98/319/EF af 27. april 1998 om procedurer, hvorefter tjenestemænd og øvrige ansatte i Generalsekretariatet for Rådet kan sikkerhedsgodkendes med henblik på at få adgang til klassificerede oplysninger i Rådets besiddelse (EFT L 140 af 12.5.1998) 50
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top