Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:281:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 281, 17. oktober 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 281
41. årgang
17. oktober 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2231/98 af 16. oktober 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2232/98 af 16. oktober 1998 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 210. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2233/98 af 16. oktober 1998 om fastsættelse for produktionsåret 1998 af det anslåede indkomsttab, det anslåede præmiebeløb, der skal betales pr. moderfår og moderged og det andet forskud på dette præmiebeløb 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2234/98 af 16. oktober 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 2814/90 om gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår definitionen af lam, der opfedes til tunge slagtekroppe 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2235/98 af 16. oktober 1998 om forudfastsat støtte til privat oplagring af hele og halve slagtekroppe af lam i Finland, Irland og Det Forenede Kongerige 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2236/98 af 16. oktober 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 296/96 om de oplysninger, som medlemsstaterne skal fremsende, og om månedlig bogføring af de udgifter, der finansieres gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2776/88 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 2237/98 af 16. oktober 1998 om levering af mejeriprodukter som fødevarehjælp 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 2238/98 af 16. oktober 1998 om levering af hvidt sukker som fødevarehjælp 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 2239/98 af 16. oktober 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2240/98 af 16. oktober 1998 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 18. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 2241/98 af 16. oktober 1998 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 190. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 2242/98 af 16. oktober 1998 om ændring af importtold for korn 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 2243/98 af 16. oktober 1998 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet 29
*Rådets direktiv 98/80/EF af 12. oktober 1998 om tilføjelse til det fælles merværdiafgiftssystem og om ændring af direktiv 77/388/EØF - særlig ordning for investeringsguld 31

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
98/581/EC, EURATOM
*Rådets afgørelse af 12. oktober 1998 om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg 35
98/582/EC
*Rådets beslutning af 6. oktober 1998 om ændring af Kommissionens beslutning 97/80/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 96/16/EF om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter 36
Kommissionen
98/583/EC
*Kommissionens beslutning af 14. oktober 1998 om listen over de kontrolprogrammer for forebyggelse af zoonoser, der kan få EU-tilskud i 1999 (meddelt under nummer K(1998) 3152/1) 39
98/584/EC
*Kommissionens beslutning af 14. oktober 1998 om listen over de programmer for udryddelse og overvågninger af dyresygdomme, der kan få EF-tilskud i 1999 (meddelt under nummer K(1998) 3152/2) 41
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top