EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:277:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 277, 14. oktober 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 277
41. årgang
14. oktober 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2196/98 af 1. oktober 1998 om EF-tilskud til innovative projekter til fremme af kombineret transport 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2197/98 af 13. oktober 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 2198/98 af 13. oktober 1998 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 2199/98 af 13. oktober 1998 om ændring af importtold for korn 14
*Rådets direktiv 98/76/EF af 1. oktober 1998 om ændring af direktiv 96/26/EF om adgang til erhvervet godstransport ad landevej og erhvervet personbefordring ad landevej samt om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, som skal lette den faktiske udøvelse af etableringsfrihed for de pågældende udøvere af transportvirksomhed inden for indenlandsk og international transport 17

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/568/EC
*Kommissionens beslutning af 6. oktober 1998 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Guatemala (meddelt under nummer K(1998) 2950) (1) 26
98/569/EC
*Kommissionens beslutning af 6. oktober 1998 om særlige betingelser for import af levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle med oprindelse i Tunesien (meddelt under nummer K(1998) 2952) (1) 31
98/570/EC
*Kommissionens beslutning af 7. oktober 1998 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Tunesien (meddelt under nummer K(1998) 2978) (1) 36
98/571/EC
*Kommissionens beslutning af 12. oktober 1998 om ændring af beslutning 97/20/EF om listen over tredjelande, der opfylder betingelserne for ligestilling med hensyn til betingelserne for produktion og afsætning af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle (meddelt under nummer K(1998) 2967) (1) 42
98/572/EC
*Kommissionens beslutning af 12. oktober 1998 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Cuba (meddelt under nummer K(1998) 2970) (1) 44
98/573/EC
*Kommissionens beslutning af 12. oktober 1998 om ændring af beslutning 97/296/EF om listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre fiskerivarer til konsum (meddelt under nummer K(1998) 2971) (1) 49
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top