Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:273:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 273, 09. oktober 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 273
41. årgang
9. oktober 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2164/98 af 5. oktober 1998 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse bredspektrede antibiotika med oprindelse i Indien og om endelig opkrævning af den midlertidige told 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2165/98 af 8. oktober 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2166/98 af 8. oktober 1998 om fastsættelse for produktionsåret 1997/98 af det beløb, som sukkerfabrikanterne skal betale sælgere af sukkerroer som følge af forskellen mellem det maksimale B-afgiftsbeløb og det faktiske afgiftsbeløb 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 2167/98 af 8. oktober 1998 om udstedelse af importlicenser for bananer i forbindelse med toldkontingentet for fjerde kvartal af 1998 (anden periode) (1) 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 2168/98 af 8. oktober 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1079/98 omhandlede licitation 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 2169/98 af 8. oktober 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2004/98 omhandlede licitation 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 2170/98 af 8. oktober 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1078/98 omhandlede licitation 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 2171/98 af 8. oktober 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1564/98 omhandlede licitation 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 2172/98 af 8. oktober 1998 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2007/98 omhandlede licitation 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 2173/98 af 8. oktober 1998 om bud for udførsel af rug der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1746/98 omhandlede licitation 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 2174/98 af 8. oktober 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 2175/98 af 8. oktober 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 2176/98 af 8. oktober 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 2177/98 af 8. oktober 1998 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 2178/98 af 8. oktober 1998 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1907/98 omhandlede licitation 36

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/564/EC
*Kommissionens beslutning af 7. oktober 1998 om ændring af Rådets beslutning 98/256/EF for så vidt angår visse hasteforanstaltninger til beskyttelse mod bovin spongiform encephalopati (meddelt under nummer K(1998) 2974) (1) 37
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top