EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:270:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 270, 07. oktober 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 270
41. årgang
7. oktober 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2136/98 af 6. oktober 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2137/98 af 5. oktober 1998 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører portugisisk flag 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2138/98 af 6. oktober 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 3846/87 om fastsættelsen af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2139/98 af 6. oktober 1998 om tilføjelse i bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2140/98 af 6. oktober 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 1014/90 om gennemførelsesbestemmelser for definition af, betegnelse for og præsentation af spiritus 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2141/98 af 6. oktober 1998 om sekstende ændring af forordning (EF) nr. 913/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Spanien 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 2142/98 af 6. oktober 1998 om salg ved almindelig licitation af vinalkohol til eksport 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2143/98 af 6. oktober 1998 om salg ved almindelig licitation af vinalkohol til eksport 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2144/98 af 6. oktober 1998 om salg til forudfastsat pris af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, med henblik på forarbejdning i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 884/98 31
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2145/98 af 6. oktober 1998 om salg efter den procedure i forordning (EØF) nr. 2539/84 af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, og som er beregnet til udførsel 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 2146/98 af 6. oktober 1998 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet 46

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
98/560/EC
*Rådets henstilling af 24. september 1998 om udvikling af den europæiske industris konkurrenceevne inden for audiovisuelle tjenester og informationstjenester gennem fremme af nationale rammer, der tager sigte på at opnå en sammenlignelig og effektiv beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed 48
98/561/EC
*Rådets henstilling af 24. september 1998 om det europæiske samarbejde vedrørende kvalitetssikring inden for videregående uddannelser 56
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top