EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:268:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 268, 03. oktober 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 268
41. årgang
3. oktober 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF af 24. september 1998 om oprettelse af et net til epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme i Fællesskabet 1
Erklæring fra Kommissionen 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 2120/98 af 2. oktober 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2121/98 af 2. oktober 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 684/92 og (EF) nr. 12/98 hvad angår transportdokumenter vedrørende personbefordring med bus (1) 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2122/98 af 2. oktober 1998 om fastsættelse for produktionsåret 1997/98 af produktionsafgifterne for sukker 27
*Kommissionens beslutning nr. 2123/98/EKSF af 2. oktober 1998 om ændring af bilag IV til beslutning nr. 1401/97/EKSF om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Ukraine 29
*Kommissionens beslutning nr. 2124/98/EKSF af 2. oktober 1998 om ændring af bilag IV til beslutning nr. 2136/97/EKSF om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 2125/98 af 2. oktober 1998 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg ved fjerde licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1324/98 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 2126/98 af 2. oktober 1998 om fastsættelse for september 1998 af den specifikke landbrugsomregningskurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren 35
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/61/EF af 24. september 1998 om ændring af direktiv 97/33/EF for så vidt angår nummerportabilitet mellem operatører samt fast operatørvalg 37

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/559/EC
*Kommissionens afgørelse af 1. oktober 1998 om udnævnelse af nye medlemmer samt fornyelse af nuværende medlemmers mandat i Ekspertudvalget for Transit af Elektricitet gennem de Overordnede Net nedsat ved Kommissionens afgørelse nr. 92/167/EØF (meddelt under nummer K(1998) 2884) (1) 39
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top