Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:254:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 254, 16. september 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 254
41. årgang
16. september 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1956/98 af 15. september 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1957/98 af 15. september 1998 om tilpasning af visse fangstkvoter for 1998 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 847/96 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1958/98 af 15. september 1998 om ændring af bilag I, II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1) 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1959/98 af 15. september 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 388/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for de oversøiske franske departementer (OD) vedrørende kornprodukter og om udarbejdelse af opgørelsen over forsyningsbehovene 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1960/98 af 15. september 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 3175/94 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af de mindre øer i Det Ægæiske Hav med kornprodukter og om fastlæggelse af den foreløbige forsyningsopgørelse 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/98 af 15. september 1998 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 1962/98 af 15. september 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1963/98 af 15. september 1998 om fastsættelse af repræsentative priser og tillægsimporttold for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 1964/98 af 15. september 1998 om fastsættelse af importtold for korn 21

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/541/EC
*Kommissionens beslutning af 18. november 1997 om støtte, som Belgien (regionen Vallonien) har til hensigt at yde i form af præmier for dyrkning af vinterraps til nonfood-formål (meddelt under nummer K(1997) 3697) (1) 24
98/542/EC
*Kommissionens beslutning af 4. september 1998 om en fælles teknisk forskrift for telefonitjenestekravene til offentlig europadækkende cellulær digital landmobilkommunikation, fase II (2. udgave) (meddelt under nummer K(1998) 2561) (1) 28
98/543/EC
*Kommissionens beslutning af 4. september 1998 om en fælles teknisk forskrift med telefonitjenestekrav til mobilstationer, der er bestemt til brug i offentlige digitale celleopbyggede telenet, fase II, og som anvender DCS 1800-båndet (2. udgave) (meddelt under nummer K(1998) 2562) (1) 32

Berigtigelser
Berigtigelse til aftalen i form af brevveksling mellem Fællesskabet og AVS-staterne vedrørende bilag XL til fjerde AVS-EF-konvention om den fælles erklæring om de landbrugsprodukter, der er omhandlet i konventionens artikel 168, stk. 2, litra a), nr. ii) (EFT L 287 af 21. 10. 1997) 36
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top