Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:253:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 253, 15. september 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 253
41. årgang
15. september 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 1945/98 af 8. september 1998 om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der fra 1. januar 1998 finder anvendelse på vederlag til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1946/98 af 14. september 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1947/98 af 11. september 1998 om indstilling af fiskeri efter dybhavsreje fra fartøjer, som fører fransk flag 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1948/98 af 11. september 1998 om indstilling af fiskeri efter sej fra fartøjer, som fører fransk flag 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1949/98 af 11. september 1998 om indstilling af fiskeri efter hestemakrel fra fartøjer, som fører fransk flag 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1950/98 af 11. september 1998 om indstilling af fiskeri efter rødfisk fra fartøjer, som fører portugisisk flag 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 1951/98 af 14. september 1998 om levering af korn som fødevarehjælp 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 1952/98 af 14. september 1998 om levering af vegetabilsk olie som fødevarehjælp 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 1953/98 af 14. september 1998 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1904/98 om levering af korn som fødevarehjælp 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1954/98 af 14. september 1998 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1955/98 af 14. september 1998 om udstedelse af eksportlicenser af type A1 for frugt og grøntsager 19
*Kommissionens treogtyvende direktiv 98/62/EF af 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II, III, VI og VII til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1) 20
*Kommissionens direktiv 98/63/EF af 3. september 1998 om ændring af Rådets direktiv 93/16/EØF om fremme af den frie bevægelighed for læger, og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser (1) 24
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top