EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:217:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 217, 05. august 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 217
41. årgang
5. august 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1727/98 af 4. august 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1728/98 af 4. august 1998 om fastsættelse af det endelige støttebeløb for citroner for produktionsåret 1997/98 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1729/98 af 4. august 1998 om fastsættelse for produktionsåret 1998/99 af forskuddet på støtten for citroner 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1730/98 af 4. august 1998 om salg til destillationsvirksomheder og foderfremstillingsvirksomheder til forudfastsatte priser af uforarbejdede tørrede figner fra 1997-høsten, som opbevares af det græske oplagringsorgan 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1731/98 af 4. august 1998 om fastsættelse for produktionsåret 1998/1999 af producentstøtten for ananaskonserves og den minimumspris, der skal betales ananasproducenterne 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1732/98 af 4. august 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1579/98 og om forhøjelse til 200000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af rug, som er i det danske interventionsorgans besiddelse 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1733/98 af 4. august 1998 om fastsættelse for produktionsåret 1998/99 af den minimumspris, der skal betales producenterne for ferskner, samt produktionsstøtten for ferskner i sukkeropløsning og/eller i naturlig frugtsaft 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1734/98 af 4. august 1998 om fastsættelse for produktionsåret 1998/99 af den minimumspris, der skal betales producenterne for williams- og rochapærer, samt produktionsstøtten for disse pærer i sukkeropløsning og/eller i naturlig frugtsaft 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 1735/98 af 4. august 1998 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det luxembourgske interventionsorgans besiddelse 13
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter 18

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
98/484/EC
*Rådets afgørelse af 20. juli 1998 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 28. februar 1998 til 27. februar 2001 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne 27
Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for perioden 28. februar 1998 til 27. februar 2001 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne 29
Protokol om fastsættelse for perioden 28. februar 1998 til 27. februar 2001 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne 30
Kommissionen
98/485/EC
*Kommissionens henstilling af 1. juli 1998 om artikler og legetøj til børn under tre år, som er beregnet til at blive puttet i munden, og som er fremstillet af blød PVC indeholdende visse phthalater (meddelt under nummer SEK(1998) 738) 35
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top