Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:210:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 210, 28. juli 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 210
41. årgang
28. juli 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1623/98 af 20. juli 1998 om fastsættelse for høståret 1998/99 af de månedlige forhøjelser af interventionsprisen for korn 1
*Rådets forordning (EF) nr. 1624/98 af 20. juli 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 1765/92 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder 3
*Rådets forordning (EF) nr. 1625/98 af 20. juli 1998 om fastsættelse for høståret 1998/99 af de månedlige forhøjelser af interventionsprisen for uafskallet ris 5
*Rådets forordning (EF) nr. 1626/98 af 20. juli 1998 om fastsættelse for produktionsåret 1998/99 af støtten for spindhør og hamp samt af det beløb, der tilbageholdes til finansiering af foranstaltninger til fremme af anvendelsen af hørfibre 6
*Rådets forordning (EF) nr. 1627/98 af 20. juli 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 822/87 om den fælles markedsordning for vin 8
*Rådets forordning (EF) nr. 1628/98 af 20. juli 1998 om fastsættelse for produktionsåret 1998/99 af orienteringspriserne for vin 10
*Rådets forordning (EF) nr. 1629/98 af 20. juli 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 2332/92 om mousserende vine fremstillet i Fællesskabet og af forordning (EØF) nr. 4252/88 om fremstilling og afsætning af hedvine produceret i Fællesskabet 11
*Rådets forordning (EF) nr. 1630/98 af 20. juli 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 1442/88 om ydelse for produktionsårene 1988/89 til 1997/98 af præmier for endelig nedlæggelse af vinarealer 12
*Rådets forordning (EF) nr. 1631/98 af 20. juli 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 2392/86 om udarbejdelse af en fællesskabsfortegnelse over vindyrkningsarealer 14
*Rådets forordning (EF) nr. 1632/98 af 20. juli 1998 om fastsættelse for 1998-høsten af præmier for tobak i blade pr. sortsgruppe 15
*Rådets forordning (EF) nr. 1633/98 af 20. juli 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 805/68 om den fælles markedsordning for oksekød 17
*Rådets forordning (EF) nr. 1634/98 af 20. juli 1998 om fastsættelse for produktionsåret 1999 af basisprisen og af sæsonreguleringen af basisprisen for fårekød 18
*Rådets forordning (EF) nr. 1635/98 af 20. juli 1998 om fravigelse af visse bestemmelser i forordning (EØF) nr. 1765/92 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder 21
*Rådets forordning (EF) nr. 1636/98 af 20. juli 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 2075/92 om den fælles markedsordning for råtobak 23
*Rådets forordning (EF) nr. 1637/98 af 20. juli 1998 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 om den fælles markedsordning for bananer 28
*Rådets forordning (EF) nr. 1638/98 af 20. juli 1998 om ændring af forordning nr. 136/66/EØF om oprettelse af en fælles markedsordning for fedtstoffer 32
*Rådets forordning (EF) nr. 1639/98 af 20. juli 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 2261/84 om almindelige regler for støtte til olivenolieproduktion og til producentorganisationer 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 1640/98 af 27. juli 1998 om levering af korn som fødevarehjælp 40
Kommissionens forordning (EF) nr. 1641/98 af 27. juli 1998 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af rug, som er i det østrigske interventionsorgans besiddelse 43
Kommissionens forordning (EF) nr. 1642/98 af 27. juli 1998 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første arbejdsdage i juli 1998 efter forordning (EF) nr. 327/98 48
Kommissionens forordning (EF) nr. 1643/98 af 27. juli 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 50
Kommissionens forordning (EF) nr. 1644/98 af 27. juli 1998 om udstedelse af importlicenser den 30. juli 1998 for produkter fra fåre- og gedekødssektoren i henhold til toldkontingenter, der ikke er specifikke for GATT/WTO-lande, for første kvartal af 1998 52
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1645/98 af 27. juli 1998 om forøgelse af det toldkontingent for indførsel af bananer, der for 1998 er fastsat i artikel 18 i Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 (1) 53
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1646/98 af 27. juli 1998 om fastsættelse af mængder for indførsel af bananer med henblik på forsyning af Fællesskabet i fjerde kvartal af 1998 (1) 55
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1647/98 af 27. juli 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 411/97 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår driftsprogrammer, driftsfonde og finansiel fællesskabsstøtte 59
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1648/98 af 27. juli 1998 om fastsættelse af opkøbspriser og støtte samt visse andre beløb, der for produktionsåret 1998/99 anvendes i forbindelse med interventionsforanstaltningerne i vinsektoren 63
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1649/98 af 27. juli 1998 om fastsættelse for produktionsåret 1998/99 af oplagringsorganernes opkøbspris for uforarbejdede tørrede druer 72
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1650/98 af 27. juli 1998 om fjortende ændring af forordning (EF) nr. 913/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Spanien 73
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1651/98 af 27. juli 1998 om fastsættelse af nedsættelseskoefficienten til beregning af den mængde bananer, der kan tildeles hver erhvervsdrivende i kategori C i forbindelse med toldkontingentet for 1998 (1) 75
Kommissionens forordning (EF) nr. 1652/98 af 27. juli 1998 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juli 1998 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 76
Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/98 af 27. juli 1998 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juli 1998 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i den aftale, som Fællesskabet har indgået med Slovenien 78
Kommissionens forordning (EF) nr. 1654/98 af 27. juli 1998 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juli 1998 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter 80
Kommissionens forordning (EF) nr. 1655/98 af 27. juli 1998 om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for fjerde kvartal af 1998 for bestemte svinekødsprodukter under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Estland, Letland og Litauen på den anden side, for så vidt angår svinekød 82
Kommissionens forordning (EF) nr. 1656/98 af 27. juli 1998 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juli 1998 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for perioden 1. juli 1998 til 30. september 1998 84
Kommissionens forordning (EF) nr. 1657/98 af 27. juli 1998 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i juli 1998 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 86
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top