EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:205:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 205, 22. juli 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 205
41. årgang
22. juli 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1568/98 af 17. juli 1998 om ændring af bilag I, II, III og IV til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1) 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/98 af 17. juli 1998 om ændring af bilag II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1) 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1570/98 af 17. juli 1998 om ændring af bilag I til IV til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1) 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1571/98 af 20. juli 1998 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet 40
*Rådets direktiv 98/52/EF af 13. juli 1998 om udvidelse af direktiv 97/80/EF om bevisbyrde i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn til at omfatte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland 66

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
98/465/EC
*Rådets afgørelse af 13. juli 1998 om beskikkelse af danske medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget 67
Kommissionen
98/466/EC
*Kommissionens beslutning af 21. januar 1998 om betinget godkendelse af den støtte, som Frankrig har til hensigt at yde til Société française de production (meddelt under nummer K(1998) 230) (1) 68
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top