EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:191:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 191, 07. juli 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 191
41. årgang
7. juli 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
*Fælles aktion af 29. juni 1998 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om god praksis i forbindelse med gensidig retshjælp i straffesager 1
*Fælles aktion af 29. juni 1998 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om oprettelse af et europæisk retligt netværk 4
*Fælles aktion af 29. juni 1998 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om en mekanisme for kollektiv evaluering af ansøgerlandenes iværksættelse, anvendelse og faktiske gennemførelse af gældende ret i Den Europæiske Union på området retlige og indre anliggender 8
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1434/98 af 29. juni 1998 om de nærmere betingelser for landing af sild til industrien, bortset fra fødevareindustrien 10
*Rådets forordning (EF) nr. 1435/98 af 29. juni 1998 om forbud mod import af tunfisk (Thunnus thynnus) med oprindelse i Belize, Honduras og Panama 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1436/98 af 3. juli 1998 om tilladelse af visse tilsætningsstoffer i foderstoffer (1) 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 1437/98 af 6. juli 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 1438/98 af 6. juli 1998 om fastsættelse af, i hvilken udstrækning ansøgninger om importrettigheder for oksekød i henhold til forordning (EF) nr. 1142/98 kan imødekommes 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 1439/98 af 6. juli 1998 om fastsættelse af, i hvilket omfang ansøgninger om importrettigheder, som er indsendt i juni 1998 for ungtyre bestemt til opfedning, kan imødekommes 38
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1440/98 af 3. juli 1998 om indstilling af fiskeri efter blåhvilling fra fartøjer som fører en medlemsstats flag 39
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1441/98 af 3. juli 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/98 om indstilling af fiskeri efter blåhvilling fra fartøjer, som fører en medlemsstats flag, bortset fra spansk og portugisisk 40
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1442/98 af 6. juli 1998 om fastsættelse af det maksimale beløb for Fællesskabets finansielle deltagelse, der udbetales til de berørte medlemsstater i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 723/97 41
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1443/98 af 6. juli 1998 om forsyningsopgørelsen for De Kanariske Øer vedrørende risprodukter 43
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1444/98 af 6. juli 1998 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den i forordning (EF) nr. 1270/98 omhandlede licitation 45
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/98 af 6. juli 1998 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande 47
Kommissionens forordning (EF) nr. 1446/98 af 6. juli 1998 om udstedelse af eksportlicenser af type A2 for frugt og grøntsager 48
*Kommissionens direktiv 98/47/EF af 25. juni 1998 om indsættelse af et aktivt stof (azoxystrobin) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1) 50

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
98/430/EC
*Finansforordning af 16. juni 1998 vedrørende samarbejdet med henblik på udviklingsfinansiering under fjerde AVS/EF-konvention 53
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top