Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:190:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 190, 04. juli 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 190
41. årgang
4. juli 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Fælles holdning af 3. juli 1998 fastlagt af Rådet på grundlag af artikel J.2 i traktaten om Den Europæiske Union vedrørende restriktive foranstaltninger over for União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) 1
*Fælles holdning af 29. juni 1998 fastlagt af Rådet på grundlag af artikel J.2 i traktaten om Den Europæiske Union om forbud mod jugoslaviske luftfartsselskabers flyvninger mellem Forbundsrepublikken Jugoslavien (FRJ) og Det Europæiske Fællesskab 3
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1419/98 af 22. juni 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1554/95 om fastsættelse af almindelige regler for støtteordningen vedrørende bomuld 4
*Rådets forordning (EF) nr. 1420/98 af 26. juni 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 619/71 om fastsættelse af almindelige regler for ydelse af støtte til hør og hamp 7
*Rådets forordning (EF) nr. 1421/98 af 29. juni 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/98 af 3. juli 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/98 af 2. juli 1998 om indstilling af fiskeri efter industriarter fra fartøjer, som fører svensk flag 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1424/98 af 3. juli 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 689/92 om fastsættelse af fremgangsmåden ved og betingelserne for interventionsorganernes overtagelse af korn 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1425/98 af 3. juli 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 805/97 om gennemførelsesbestemmelser for udligning som følge af væsentlige revalueringer 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1426/98 af 3. juli 1998 om fastsættelse af det maksimale beløb for udligningsstøtten for den væsentlige revaluering af pund sterling, der indtrådte den 3. maj 1998 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1427/98 af 3. juli 1998 om fjerde ændring af forordning (EF) nr. 370/98 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Tyskland 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1428/98 af 3. juli 1998 om justering af tilpasningsstøtten og tillægsstøtten til raffineringsindustrien for sukker for produktionsåret 1998/99 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1429/98 af 3. juli 1998 om udskydelse af fristen for tilsåning med visse markafgrøder i visse regioner i produktionsåret 1998/99 20
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1430/98 af 3. juli 1998 om ophævelse af forordning (EF) nr. 413/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Nederlandene 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 1431/98 af 3. juli 1998 om fastsættelse for juni 1998 af den specifikke landbrugsomregningskurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1432/98 af 3. juli 1998 om fastsættelse af mindstesalgspriser for oksekød udbudt til salg i henhold til den i forordning (EF) nr. 1268/98 omhandlede licitation 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1433/98 af 3. juli 1998 om salg ved licitation af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med 28

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
98/416/EC
*Rådets afgørelse af 16. juni 1998 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet 34
98/417/EC
*Afgørelse nr. 1/98 truffet af Samarbejdsrådet EF-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien af 20. marts 1998 om forretningsordenen for det samarbejdsråd, der er nedsat som led i samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 48
Kommissionen
98/418/EC
*Kommissionens beslutning af 30. juni 1998 om ophævelse af beslutning 98/84/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for visse fiskerivarer med oprindelse i eller forsendt fra Uganda, Kenya, Tanzania og Mozambique og om ændring af sundhedscertifikatet for fiskerivarer med oprindelse i eller forsendt fra Uganda, Kenya og Mozambique (meddelt under nummer K(1998) 1848) (1) 53
98/419/EC
*Kommissionens beslutning af 30. juni 1998 om ændring af beslutning 97/296/EF om listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre fiskerivarer til konsum (meddelt under nummer K(1998) 1849) (1) 55
98/420/EC
*Kommissionens beslutning af 30. juni 1998 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Nigeria (meddelt under nummer K(1998) 1851) (1) 59
98/421/EC
*Kommissionens beslutning af 30. juni 1998 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Ghana (meddelt under nummer K(1998) 1854) (1) 66
98/422/EC
*Kommissionens beslutning af 30. juni 1998 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Tanzania (meddelt under nummer K(1998) 1855) (1) 71
98/423/EC
*Kommissionens beslutning af 30. juni 1998 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse på Falk-landsøerne (meddelt under nummer K(1998) 1850) (1) 76
98/424/EC
*Kommissionens beslutning af 30. juni 1998 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Maldiverne (meddelt under nummer K(1998) 1857) (1) 81
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top