EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:188:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 188, 02. juli 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 188
41. årgang
2. juli 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1401/98 af 22. juni 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1808/95 om åbning og forvaltning af GATT‐bundne fællesskabstoldkontingenter og af visse andre fællesskabskontingenter for visse landbrugsprodukter, industri‐ og fiskerivarer og om gennemførelsesbestemmelser for så vidt angår ændring eller tilpasning af disse toldkontingenter, og om ændring af forordning (EF) nr. 764/96 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1402/98 af 1. juli 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1403/98 af 1. juli 1998 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 1404/98 af 1. juli 1998 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 1405/98 af 1. juli 1998 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 45. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1408/97 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1406/98 af 1. juli 1998 om ophævelse af foranstaltningerne i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 703/98 om suspension af visse indrømmelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 3066/95 om visse indrømmelser i form af EF‐toldkontingenter for en række landbrugsprodukter og om autonom og midlertidig tilpasning af visse landbrugsindrømmelser i Europaaftalerne for at tage hensyn til den landbrugsaftale, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay‐rundens regi 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1407/98 af 1. juli 1998 om tolvte ændring af forordning (EF) nr. 913/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Spanien 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 1408/98 af 1. juli 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutioner ved udførsel af olivenolie i forbindelse med den 15. dellicitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1978/97 28
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1409/98 af 1. juli 1998 om fastsættelse af udligningsrenter, der skal tages i betragtning, når der opstår en toldskyld for forædlingsprodukter eller uforædlede varer (aktiv forædling og midlertidig indførsel) i andet halvår af 1998 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 1410/98 af 1. juli 1998 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 1411/98 af 1. juli 1998 om berigtigelse til forordning (EF) nr. 1381/98 om fastsættelse af importtold for ris 33
*Rådets direktiv 98/41/EF af 18. juni 1998 om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater 35

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/411/EC
*Kommissionens beslutning af 26. juni 1998 om ændring af beslutning 98/339/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Spanien (meddelt under nummer K(1998) 1778) (1) 40
98/412/EC
*Kommissionens beslutning af 26. juni 1998 om ophævelse af beslutning 97/216/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Nederlandene (meddelt under nummer K(1998) 1780) (1) 43
98/413/EC
*Kommissionens beslutning af 26. juni 1998 om ændring af beslutning 98/104/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Tyskland (meddelt under nummer K(1998) 1808) (1) 44
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top