EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:142:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 142, 14. maj 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 142
41. årgang
14. mai 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 995/98 af 13. maj 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 996/98 af 13. maj 1998 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 997/98 af 13. maj 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 998/98 af 13. maj 1998 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 38. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1408/97 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 999/98 af 12. maj 1998 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1000/98 af 13. maj 1998 om ændring af bilag I og II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (1) 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1001/98 af 13. maj 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 536/93 om gennemførelsesbestemmelser for tillægsafgiften på mælk og mejeriprodukter 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1002/98 af 13. maj 1998 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af ubearbejdet, ulegeret magnesium med oprindelse i Folkerepublikken Kina 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 1003/98 af 13. maj 1998 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 1004/98 af 13. maj 1998 om fastsættelse af importtold for ris 36

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/325/EC
*Kommissionens beslutning af 24. april 1998 om arbejdsprogrammet for 1998 vedrørende proteinindholdet i de vigtigste mejeriprodukter (1) 39

Meddelelse til læserne s3
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top