EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:130:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 130, 01. maj 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 130
41. årgang
1. mai 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 926/98 af 27. april 1998 om indskrænkning af visse økonomiske forbindelser med Forbundsrepublikken Jugoslavien 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 927/98 af 30. april 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 928/98 af 30. april 1998 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 929/98 af 30. april 1998 om fastsættelse af importtold for korn 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 930/98 af 30. april 1998 om fastsættelse af importtold for ris 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 931/98 af 30. april 1998 om åbning af importtrancher på 100 000 tons blød kvalitetshvede i forbindelse med toldkontingentet på 300 000 tons kvalitetshvede åbnet ved forordning (EF) nr. 529/97 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 932/98 af 30. april 1998 om fastsættelse af landbrugsomregningskurserne 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 933/98 af 30. april 1998 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1773/97 omhandlede licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 934/98 af 30. april 1998 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2506/97 omhandlede licitation 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 935/98 af 30. april 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1337/97 omhandlede licitation 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 936/98 af 30. april 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1339/97 omhandlede licitation 21

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/286/EC
*Kommissionens henstilling af 23. april 1998 om bankgebyrer for omregning til euroen 22
98/287/EC
*Kommissionens henstilling af 23. april 1998 om dobbelt angivelse af priser og andre monetære beløb 26
98/288/EC
*Kommissionens henstilling af 23. april 1998 om dialog, opfølgning og oplysning med henblik på at lette overgangen til euroen 29

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets afgørelse 98/258/EF af 16. marts 1998 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (EFT L 118 af 21.4.1998) 32
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top