EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:128:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 128, 30. april 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 128
41. årgang
30. april 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af telefaxapparater til privat brug med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Japan, Republikken Korea, Malaysia, Singapore, Taiwan og Thailand 1
*Rådets forordning (EF) nr. 905/98 af 27. april 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 384/96 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab 18
*Rådets forordning (EF) nr. 906/98 af 27. april 1998 om fastsættelse af almindelige regler for indførsel af olivenolie med oprindelse i Tunesien 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 907/98 af 29. april 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 908/98 af 29. april 1998 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 909/98 af 29. april 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 910/98 af 29. april 1998 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 36. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1408/97 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 911/98 af 29. april 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 912/98 af 29. april 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutioner ved udførsel af olivenolie i forbindelse med den ellevte dellicitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1978/97 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 913/98 af 29. april 1998 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 914/98 af 29. april 1998 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 40
Kommissionens forordning (EF) nr. 915/98 af 29. april 1998 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for konserves 43
Kommissionens forordning (EF) nr. 916/98 af 29. april 1998 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 8. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 917/98 af 29. april 1998 om fastsættelse af importtold for ris 46
Kommissionens forordning (EF) nr. 918/98 af 29. april 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris 49
*Kommissionens forordning (EF) nr. 919/98 af 28. april 1998 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 51
*Kommissionens forordning (EF) nr. 920/98 af 28. april 1998 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører svensk flag 57
*Kommissionens forordning (EF) nr. 921/98 af 28. april 1998 om indstilling af fiskeri efter torsk, kuller og rødspætte fra fartøjer, som fører belgisk flag 58
Kommissionens forordning (EF) nr. 922/98 af 29. april 1998 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 59
Kommissionens forordning (EF) nr. 923/98 af 29. april 1998 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag II 61
Kommissionens forordning (EF) nr. 924/98 af 29. april 1998 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II 64
Kommissionens forordning (EF) nr. 925/98 af 29. april 1998 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første arbejdsdage i april 1998 efter forordning (EF) nr. 327/98 66

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/283/EC
*Kommissionens beslutning af 8. april 1998 om ændring af beslutning 92/469/EØF om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Danmark 68
98/284/EC
*Kommissionens beslutning af 8. april 1998 om ændring af beslutning 87/293/EØF om godkendelse af metoderne til klassificering af svinekroppe i Irland 69
98/285/EC
*Kommissionens afgørelse af 23. april 1998 om ændring af afgørelse 95/539/EF om oprettelse af et eksportudvalg for transit af naturgas gennem de overordnede net (1) 70
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top