EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:085:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 85, 20. marts 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 85
41. årgang
20. marts 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 622/98 af 16. marts 1998 om bistand som led i førtiltrædelsesstrategien til de stater, der har ansøgt om tiltrædelse af Den Europæiske Union, og navnlig om etablering af tiltrædelsespartnerskaber 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 623/98 af 19. marts 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 577/97 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2991/94 om handelsnormer for visse smørbare fedtstoffer og til Rådets forordning (EØF) nr. 1898/87 om beskyttelse af benævnelserne for mælk og mejeriprodukter i forbindelse med afsætning 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 624/98 af 19. marts 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1423/95 om gennemførelsesbestemmelser for import af sukkerprodukter, undtagen melasse 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 625/98 af 19. marts 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 980/92 om gennemførelsesbestemmelser for støtten til markedsføring af ris fra Guyana i Martinique og Guadeloupe, for så vidt angår destinationen for den støttede ris 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 626/98 af 19. marts 1998 om interventionstærsklen for meloner og vandmeloner for produktionsåret 1998/99 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 627/98 af 19. marts 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 628/98 af 19. marts 1998 om midlertidig suspension af udstedelsen af eksportlicenser for visse mejeriprodukter og om fastsættelse af, i hvilket omfang indgivne ansøgninger om eksportlicenser kan imødekommes 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 629/98 af 19. marts 1998 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 630/98 af 19. marts 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1339/97 omhandlede licitation 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 631/98 af 19. marts 1998 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1337/97 omhandlede licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 632/98 af 19. marts 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1338/97 omhandlede licitation 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 633/98 af 19. marts 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1773/97 omhandlede licitation 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 634/98 af 19. marts 1998 om bud for indførsel af majs, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2506/97 omhandlede licitation 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 635/98 af 19. marts 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 636/98 af 19. marts 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 637/98 af 19. marts 1998 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris 26
*Kommissionens direktiv 98/17/EF af 11. marts 1998 om ændring af direktiv 92/76/EØF om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet (1) 28

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/225/EC
*Kommissionens afgørelse af 19. marts 1998 om afslutning af den genoptagne undersøgelse efter artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 vedrørende antidumpingforanstaltningerne over for importen af mikrobølgeovne med oprindelse i Republikken Korea 29
98/226/EC
*Kommissionens beslutning af 19. marts 1998 om ændring af beslutning 97/216/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i Nederlandene (1) 34
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top