EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:028:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 28, 04. februar 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 28
41. årgang
4. februar 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 279/98 af 3. februar 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 280/98 af 3. februar 1998 om fravigelse fra visse bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 2597/97 om generelle supplerende regler til den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter med hensyn til konsummælk produceret i Finland og Sverige 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 281/98 af 3. februar 1998 om interventionstærsklen for tomater for produktionsåret 1998 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 282/98 af 3. februar 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 2568/91 om kendetegnene for olivenolie og olie af olivenpresserester og de i den forbindelse anvendte metoder 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 283/98 af 3. februar 1998 om åbning af supplerende kontingenter for indførsel i Fællesskabet af visse tekstilvarer med oprindelse i en række tredjelande, der deltager i handelsmesser i Det Europæiske Fællesskab i 1998 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 284/98 af 3. februar 1998 om ændring af forordning (EØF) nr. 3478/92 for så vidt angår fastsættelse af visse frister inden for råtobaksektoren 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 285/98 af 3. februar 1998 om ændring af fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 286/98 af 3. februar 1998 om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser for visse produkter inden for oksekødssektoren 18

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
98/110/EC
*Rådets afgørelse af 26. januar 1998 om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra 26. januar 1998 til 25. januar 2002 19
*Meddelelse om ikrafttrædelsen af tillægsprotokollen om veterinære spørgsmål til aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra 41
Kommissionen
98/111/EC
*Kommissionens beslutning af 27. januar 1998 om forlængelse af den periode, der omhandles i artikel 15, stk. 2a, i Rådets direktiv 66/403/EØF om handel med læggekartofler 42
98/112/EC
*Kommissionens beslutning af 27. januar 1998 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at fastsætte undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for så vidt angår andre kartofler end kartofler til udplantning med oprindelse i Republikken Slovenien 43

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens beslutning 97/806/EF af 26. november 1997 om beskyttelsesforanstaltninger over for fiskerivarer med oprindelse i Tyrkiet (EFT L 330 af 2.12.1997) 46
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top