EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:010:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 10, 16. januar 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 10
41. årgang
16. januar 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 103/98 af 15. januar 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 104/98 af 15. januar 1998 om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af eksportlicenser indgivet i januar 1998 for oksekødsprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til Canada, kan imødekommes 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 105/98 af 15. januar 1998 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 106/98 af 15. januar 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1773/97 omhandlede licitation 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 107/98 af 15. januar 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1337/97 omhandlede licitation 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 108/98 af 15. januar 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1883/97 omhandlede licitation 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 109/98 af 15. januar 1998 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1339/97 omhandlede licitation 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 110/98 af 15. januar 1998 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for sorghum inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2504/97 omhandlede licitation 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 111/98 af 15. januar 1998 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2506/97 omhandlede licitation 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 112/98 af 15. januar 1998 om bud for indførsel af majs, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2505/97 omhandlede licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 113/98 af 15. januar 1998 om fastsættelse af importtold for korn 19
*Rådets direktiv 97/74/EF af 15. december 1997 om udvidelse af direktiv 94/45/EF om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne, til at omfatte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland 22
*Rådets direktiv 97/75/EF af 15. december 1997 om udvidelse af direktiv 96/34/EF om den rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS, til at omfatte Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland 24
*Rådets direktiv 97/76/EF af 16. december 1997 om ændring af direktiv 77/99/EØF og 72/462/EØF med hensyn til reglerne for hakket kød, tilberedt kød og visse produkter af animalsk oprindelse 25
*Rådets direktiv 97/77/EF af 16. december 1997 om ændring af direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og 93/25/EØF om statistiske undersøgelser af svineproduktionen, hornkvægproduktionen og fåre- og gedeproduktionen 28

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
98/67/EC
*Kommissionens beslutning af 16. december 1997 om fordelingen af de mængder af kontrollerede stoffer, der er tilladte for væsentlige anvendelser i Fællesskabet i 1998 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 3093/94 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (1) 31
98/68/EC
*Kommissionens beslutning af 16. december 1997 om syvende ændring af beslutning 95/32/EF om godkendelse af det østrigske program for gennemførelse af artikel 138 i akten vedrørende vilkårene for Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse 36
98/69/EC
*Kommissionens beslutning af 16. december 1997 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia 42

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 609/97 af 7. april 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 3201/90 om gennemførelsesbestemmelser for betegnelse og præsentation af vin og druemost (EFT L 93 af 8.4.1997) 43
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1472/97 af 28. juli 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 3201/90 om gennemførelsesbestemmelser for betegnelse og præsentation af vin og druemost (EFT L 200 af 29.7.1997) 43
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top