EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:008:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 8, 14. januar 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 8
41. årgang
14. januar 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 77/98 af 9. januar 1998 om visse procedurer for anvendelse af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 78/98 af 13. januar 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 79/98 af 13. januar 1998 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 80/98 af 13. januar 1998 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af småblomstrede roser med oprindelse i Israel 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 81/98 af 13. januar 1998 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Marokko 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 82/98 af 13. januar 1998 om ændring af importtold for korn 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 83/98 af 13. januar 1998 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 14

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
98/20/EC
*Rådets beslutning af 19. december 1997 om bemyndigelse af Kongeriget Nederlandene til at anvende en foranstaltning, som fraviger artikel 21 i sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter 16
98/21/EC
*Rådets beslutning af 19. december 1997 om ændring af beslutning 83/653/EØF om fordelingen af mulighederne for sildefiskeri i Nordsøen fra den 1. januar 1984 18
98/22/EC
*Rådets beslutning af 19. december 1997 om indførelse af et EF-handlingsprogram for civilbeskyttelse 20
98/23/EC
*Rådets beslutning af 19. december 1997 om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at forlænge anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 28e, stk. 1, i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter 24
Kommissionen
98/24/EC
*Kommissionens beslutning af 15. december 1997 om ændring af beslutning 96/490/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger mod Gyrodactylus salaris hos laksefisk (1) 26
98/25/EC
*Kommissionens beslutning af 15. december 1997 om finansielt tilskud fra EF i forbindelse med bekæmpelsen af klassisk svinepest i Nederlandene 28
98/26/EC
*Kommissionens beslutning af 16. december 1997 om ændring af beslutning 97/297/EF om støtteberettigelsen af de udgifter, der er planlagt af visse medlemsstater for 1997 til gennemførelse af overvågnings- og kontrolordningerne under den fælles fiskeripolitik 30
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top