Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:001:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 1, 03. januar 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 1
41. årgang
3. januar 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1/98 af 2. januar 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2/98 af 2. januar 1998 om ændring af importtold for korn 3

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
98/1/EC, EURATOM
*Rådets afgørelse af 18. december 1997 om et TACIS-program til udvikling af civilsamfundet i Belarus for 1997 6
98/2/EC
*Rådets beslutning af 18. december 1997 om fastsættelsen af størrelsen af Fællesskabets finansielle bidrag for 1997 til udgifterne til de svenske myndigheders udsætning af laksesmolt 8
98/3/EC
*Rådets beslutning af 18. december 1997 om ændring af beslutning 96/411/EF om forbedring af Fællesskabets landbrugsstatistik 9
Kommissionen
4/98/ECSC
*Kommissionens beslutning af 26. november 1997 om en procedure i henhold til EKSF-traktatens artikel 65 (Sag IV/36.069 Wirtschaftsvereinigung Stahl) 10
98/5/EC
*Kommissionens beslutning af 9. december 1997 om etablering af et pilotdatasystem for sundhedsstyring i svinebruget (INFOPORC) i Frankrig (1) 22
98/6/EC
*Kommissionens beslutning af 11. december 1997 om ændring af visse oplysninger i listen i bilaget til forordning (EF) nr. 2332/96 om listen for 1997 over fartøjer med en længde overalt på over 8 m, der ved fiskeri efter tunge i visse af Fællesskabets områder har tilladelse til at anvende bomtrawl, hvis samlede bomlængde overstiger 9 m 26

Meddelelse til læserne s3
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top