EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:356:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 356, 31. december 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 356
40. årgang
31. december 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2631/97 af 18. december 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2632/97 af 18. december 1997 om midlertidig hel eller delvis suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse fiskeriprodukter (1998)

9

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2633/97 af 18. december 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 702/97 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse fiskerivarer

12

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2634/97 af 18. december 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 805/68 om den fælles markedsordning for oksekød

13

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2635/97 af 18. december 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik

14

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2636/97 af 29. december 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 70/97 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af produkter med oprindelse i Republikken Bosnien-Hercegovina, Republikken Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og om indførsel af vin med oprindelse i Republikken Slovenien

16

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2637/97 af 30. december 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

21

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2638/97 af 30. december 1997 om fastsættelse af importtold for korn

23

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2639/97 af 30. december 1997 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

26

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2640/97 af 30. december 1997 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

29

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2641/97 af 30. december 1997 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for konserves

31

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2642/97 af 30. december 1997 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet

32

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2643/97 af 30. december 1997 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn

33

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2644/97 af 30. december 1997 om ændring af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt

35

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2645/97 af 23. december 1997 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af majs, som er i det østrigske interventionsorgans besiddelse

36

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2646/97 af 30. december 1997 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det finske interventionsorgans besiddelse

41

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2647/97 af 30. december 1997 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag II

46

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2648/97 af 30. december 1997 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

48

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2649/97 af 30. december 1997 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben

50

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2650/97 af 30. december 1997 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af storblomstrede roser med oprindelse i Israel

52

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2651/97 af 30. december 1997 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af småblomstrede roser med oprindelse i Israel

53

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2652/97 af 30. december 1997 om fastsættelse af landbrugsomregningskurserne

54

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2653/97 af 30. december 1997 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri

56

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/876/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 23. december 1997 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Indien (1)

57

  

97/877/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 23. december 1997 om ændring af beslutning 97/296/EF om listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre fiskerivarer til konsum (1)

62

  

97/878/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 23. december 1997 om beskyttelsesforanstaltninger over for visse fiskerivarer med oprindelse i Uganda, Kenya, Tanzania og Mozambique (1)

64

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top