Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:319:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 319, 21. november 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 319
40. årgang
21. november 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2298/97 af 20. november 1997 om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af eksportlicenser indgivet i november 1997 for oksekødsprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til Canada, kan imødekommes

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2299/97 af 20. november 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

2

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2300/97 af 20. november 1997 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1221/97 om almindelige regler for anvendelsen af foranstaltninger til forbedring af produktionen og afsætningen af honning

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2301/97 af 20. november 1997 om optagelse af visse betegnelser i »Registeret over specificitetsattesteringer«, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (1)

8

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2302/97 af 20. november 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation

10

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2303/97 af 20. november 1997 om bud for udførsel af byg, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1337/97 omhandlede licitation

12

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2304/97 af 20. november 1997 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1339/97 omhandlede licitation

13

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2305/97 af 20. november 1997 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1773/97 omhandlede licitation

14

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2306/97 af 20. november 1997 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1883/97 omhandlede licitation

15

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/782/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 3. november 1997 om ændring af beslutning 93/242/EØF om indførsel til Fællesskabet af visse levende dyr og produkter heraf med oprindelse i visse europæiske lande på baggrund af mund- og klovesygesituationen (1)

16

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top