EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:284:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 284, 16. oktober 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 284
40. årgang
16. oktober 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2003/97 af 13. oktober 1997 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vævede polyolefinsække og -poser med oprindelse i Folkerepublikken Kina

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2004/97 af 9. oktober 1997 om gennemførelsesbestemmelser til særordningen for indførsel af olivenolie med oprindelse i Tunesien

9

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2005/97 af 9. oktober 1997 om gennemførelsesbestemmelser til særordningen for indførsel af olivenolie med oprindelse i Algeriet

11

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2006/97 af 9. oktober 1997 om gennemførelsesbestemmelser til særordningen for indførsel af olivenolie med oprindelse i Marokko

13

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2007/97 af 9. oktober 1997 om gennemførelsesbestemmelser til særordningen for indførsel af olivenolie med oprindelse i Libanon

15

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2008/97 af 9. oktober 1997 om gennemførelsesbestemmelser til særordningen for indførsel af olivenolie og visse andre landbrugsprodukter fra Tyrkiet

17

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2009/97 af 15. oktober 1997 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker

20

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2010/97 af 15. oktober 1997 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

22

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2011/97 af 15. oktober 1997 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den ellevte dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1408/97

24

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2012/97 af 15. oktober 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

25

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2013/97 af 15. oktober 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie

27

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2014/97 af 15. oktober 1997 om fastsættelse af maksimumsrestitutioner ved udførsel af olivenolie i forbindelse med den 21. dellicitation under den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2081/96

29

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2015/97 af 15. oktober 1997 om fastsættelse af importtold for ris

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2016/97 af 15. oktober 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 1098/94 for så vidt angår de regionale basisarealer, der anvendes i Tyskland

34

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2017/97 af 15. oktober 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 1237/95 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for stabilisering af de udbytter, der anvendes til beregning af godtgørelser efter Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92

36

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2018/97 af 15. oktober 1997 om de supplerende mængder for tekstilvarer, der skal stilles til rådighed for Republikken Bulgarien

37

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2019/97 af 15. oktober 1997 om de supplerende mængder for tekstilvarer, der skal stilles til rådighed for Rumænien

38

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/97 af 15. oktober 1997 om åbning af forebyggende destillation som omhandlet i artikel 38 i Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 for produktionsåret 1997/98

39

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2021/97 af 15. oktober 1997 om fastlæggelse af de mængder, der tillægges importørerne af de kvantitative kontingenter, der gælder for 1998 for visse varer med oprindelse i Folkerepublikken Kina

42

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2022/97 af 15. oktober 1997 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren

46

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2023/97 af 15. oktober 1997 om fastsættelse af importtold for korn

48

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 2024/97 af 14. oktober 1997 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer

51

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 2025/97 af 15. oktober 1997 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen til Fællesskabet af reklametændstikker med oprindelse i Japan og om endelig opkrævning af den midlertidige told

57

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

  

EFTA-Tilsynsmyndigheden

 

*

AFGØRELSE TRUFFET AF EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN Nr. 120/97/COL af 24. april 1997 om anvendelse af EØS-aftalens artikel 53 på sag COM 020.0099 - NSF (Kun den norske og den engelske udgave er autentisk)

68

 

*

EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS BESLUTNING Nr. 121/97/COL af 24. april 1997 om anvendelse af EØS-aftalens artikel 53 på sag COM 020.0130 - TFB (Kun den norske og den engelske udgave er autantisk)

91

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 815/89 af 30. marts 1989 om ydelse af restitutioner for farvet rug (De Europæiske Fællesskabers Tidende L 86 af 31. marts 1989)

104
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top