Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:236:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 236, 27. august 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 236
40. årgang
27. august 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1666/97 af 26. august 1997 om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for fjerde kvartal af 1997 for bestemte oste under den ordning, der er fastsat i interimsaftalerne mellem Fællesskabet og Bulgarien og Rumænien

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1667/97 af 26. august 1997 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1981/94 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for visse varer med oprindelse i Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordan, Malta, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og de besatte områder og om retningslinjer for forlængelse og tilpasning af disse toldkontingenter

3

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1668/97 af 26. august 1997 om ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris med forudfastsættelse af restitutionen

4

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1669/97 af 26. august 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

5

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/571/EF:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 22. juli 1997 om den almindelige opstilling af europæiske tekniske godkendelser for byggevarer (1)

7

  

97/572/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 22. juli 1997 om ændring af beslutning 87/257/EØF om listen over virksomheder i Amerikas Forenede Stater, der er godkendt til indførsel af fersk kød til Fællesskabet (2)

14

  

97/573/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 22. juli 1997 om ændring af beslutning 97/297/EF om støtteberettigelsen af de udgifter, der er planlagt af visse medlemsstater for 1997 til gennemførelse af overvågnings- og kontrolordningerne under den fælles fiskeripolitik

19

  

97/574/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 22. juli 1997 om ændring af beslutning 97/4/EF om midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af fersk fjerkrækød (1)

20

  

97/575/EF, EKSF, Euratom:

 
 

*

Kommissionens afgørelse af 23. juli 1997 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der fra 1. august, 1. september, 1. oktober, 1. november og 1. december 1996 finder anvendelse på lønninger til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande

23

  

97/576/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 23. juli 1997 om ændring af beslutning 94/652/EF om udarbejdelse af en oversigt over og fordeling af opgaverne inden for rammerne af samarbejdet fra medlemsstaternes side ved den videnskabelige gennemgang af spørgsmål vedrørende levnedsmidler (1)

26

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 
 

(2)

EØS- relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top