Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:214:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 214, 6. august 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 214
40. årgang
6. august 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1578/97 af 5. august 1997 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

1

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1579/97 af 5. august 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 2219/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for Madeira vedrørende mejeriprodukter samt hvad angår støtten

9

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1580/97 af 5. august 1997 om ændring af forordning (EF) nr. 2993/94 om fastsættelsen af støtten for levering til De Kanariske Øer af mejeriprodukter inden for rammerne af den ordning, som er fastsat i artikel 2-4 i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92

15

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1581/97 af 5. august 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1582/97 af 30. juli 1997 om ændring af forordning (EØF) nr.1983/83 og (EØF) nr. 1984/83 om anvendelse af traktatens artikel 85, stk. 3, på kategorier af henholdsvis enerforhandlingsaftaler og eksklusive købsaftaler

27

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1583/97 af 5. august 1997 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

28

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1584/97 af 5. august 1997 om midlertidig suspension af udstedelsen af eksportlicenser for visse mejeriprodukter og om fastsættelse af, i hvilket omfang indgivne ansøgninger om eksportlicenser kan imødekommes

30

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne

  

97/509/EKSF:

 
 

*

Afgørelse Truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 31. juli 1997 om visse foranstaltninger, der skal anvendes over Den Russiske Føderation vedrørende handel med visse jern- og stålprodukter, der henhører under EKSF- traktaten

31

  

Rådet

  

97/510/EF:

 
 

*

Rådets beslutning af 24. juli 1997 om bemyndigelse af Irland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 21 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

37

  

97/511/EF:

 
 

*

Rådets beslutning af 24. juli 1997 om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland til at indgå en overenskomst med Den Tjekkiske Republik indeholdende en række bestemmelser, der fraviger artikel 2 og 3 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

39

  

Kommissionen

  

97/512/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 7. juli 1997 om forsyning af De Kanariske Øer med visse produkter fra okse- og svinekødssektoren i andet halvår af 1996 (Kun den spanske udgave er autentisk)

41

  

97/513/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 30. juli 1997 om beskyttelsesforanstaltninger over for fiskerivarer med oprindelse i Bangladesh (1)

46

  

97/514/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 31. juli 1997 om mærkning og anvendelse af svinekød i henhold til artikel 9 i Rådets direktiv 80/217/EØF for Belgiens vedkommende (2)

47

  

97/515/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 1. august 1997 om beskyttelsesforanstaltninger over for fiskerivarer med oprindelse i Indien (3)

52

  

97/516/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 1. august 1997 om beskyttelsesforanstaltninger over for fiskerivarer med oprindelse i Madagaskar (3)

53

  

97/517/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 1. august 1997 om beskyttelsesforanstaltinger over for visse produkter af animalsk oprindelse, bortset fra fiskerivarer, med oprindelse i Madagaskar (3)

54

  

97/518/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 1. august 1997 om beskyttelsesforanstaltninger over for fiskerivarer med oprindelse i Malaysia (3)

55

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) Nr. 1734/96 af 9. september 1996 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told_+ og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 238 af 19. september 1996)

56

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1433/97 af 23. juli 1997 om fastsættelse af mængder for indførsel af bananer med henblik på forsyning af Fællesskabet i fjerde kvartal af 1997 (De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 196 af 24. juli 1997)

56

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1490/97 af 29. juli 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 3846/87 om fastsættelsen af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 202 af 30. juli 1997)

56

 

*

Berigtigelse til De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 211 af 5. august 1997

57

 
 

(1)

EØS- relevant tekst

 
 

(2)

EØF-relevant tekst

 
 

(3)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top