EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:208:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 208, 2. august 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 208
40. årgang
2. august 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1554/97 af 22. juli 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 1696/71 om den fælles markedsordning for humle

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1555/97 af 24. juli 1997 om visse indrømmelser i form af et EF-toldkontingent i 1997 for hasselnødder til fordel for Tyrkiet

6

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1556/97 af 1. august 1997 om levering af hvidt sukker som fødevarehjælp

8

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1557/97 af 1. august 1997 om levering af mejeriprodukter som fødevarehjælp

11

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1558/97 af 1. august 1997 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 186. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89

14

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1559/97 af 1. august 1997 om ændring af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II

16

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1560/97 af 1. august 1997 om udstedelse af importlicenser for frosset mellemgulv af hornkvæg

18

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1561/97 af 1. august 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

19

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1562/97 af 1. august 1997 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager

21

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1563/97 af 1. august 1997 om ændring af importtold for korn

22

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr.1564/97 af 1. august 1997 om niende ændring af forordning (EF) nr. 413/97 om undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for svinekød i Nederlandene

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr.1565/97 af 1. august 1997 om tilladelse til at forarbejde spisedruer, der tilbagekøbes i produktionsåret 1997/98, til alkohol

27

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr.1566/97 af 1. august 1997 om fravigelse fra forordning (EF) nr. 762/94 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92 for så vidt angår jordudtagning

29

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1567/97 af 1. august 1997 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af håndtasker af læder med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om afslutning af proceduren vedrørende importen af håndtasker af plast og tekstilmaterialer med oprindelse i Folkerepublikken Kina

31

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/486/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 9. juli 1997 om en fælles teknisk forskrift med generelle tilslutningskrav til terminaludstyr til analoge faste totrådskredsløb i ONP-systemet (1)

44

  

97/487/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 9. juli 1997 om en fælles teknisk forskrift med generelle tilslutningskrav til terminaludstyr til analoge faste firtrådskredsløb i ONP-systemet (1)

47

  

97/488/EF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 28. juli 1997 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for jordbærplanter (Fragaria L.) til udplantning, dog ikke frø, med oprindelse i Den Sydafrikanske Republik

49

  

97/489/EF:

 
 

*

Kommissionens Henstilling af 30. juli 1997 om transaktioner med elektroniske betalingsmidler, især forholdet mellem udsteder og indehaver (1)

52

 
 

(1)

EØS-relevant tekst

 DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top